Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

   1 - 6 / 14  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Pomoć za korištenje web stranice

Pomoć za korištenje web stranice

Pomoć za korištenje web stranice

03.09.2010.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

U prilogu se nalazi obrazac zahtjeva za pristup informacijama

03.09.2010.

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama U cilju što boljeg informiranja javnosti i provođenja Zakona o slobodi pristupa informacijama sud je donio Plan imlementacije ZSPI.

03.09.2010.

Kako dobiti informacije o predmetu

Kako dobiti informacije o predmetu

Kako mogu dobiti informacije o predmetu? Službenik u prijemnoj kancelariji suda ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu. Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta ,stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika, a ako Vam je potreban uvid u spis potrebno je predati pismeni zahtjev, sa naznakom broja spisa koji se traži na uvid, u prijemnu kancelariju suda. Zahtjev će biti riješen u sklad

02.09.2010.

   1 - 6 / 14  >

Povratak na vrh