Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

Često postavljana pitanja

   1 - 4 / 4  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Kako dobiti informacije o predmetu

Kako dobiti informacije o predmetu

Kako mogu dobiti informacije o predmetu? Službenik u prijemnoj kancelariji suda ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu. Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta ,stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika, a ako Vam je potreban uvid u spis potrebno je predati pismeni zahtjev, sa naznakom broja spisa koji se traži na uvid, u prijemnu kancelariju suda. Zahtjev će biti riješen u sklad

Kako doći na razgovor kod Predsjednika suda?

Kako doći na razgovor kod Predsjednika suda?

Stranke koje žele prijem kod predsjednika suda potrebno je da podnesu pismeni zahtjev, sa eventualnom naznakom broja predmeta ili naznakom imena stranaka na koje se predmet odnosi

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama?

Kako podnijeti zahtjev za pristup informacijama? Zahtjev za pristup informacijama podnosi se u pismenoj formi Kantonalnom sudu u Tuzli, na jednom od službenih jezika u upotrebi u F BiH. Zahtjev mora imati dovoljno podataka o obliku, odnosno prirodi informacije kako bi se omogućilo da davalac informacije (ovaj sud) uz razuman napor pronađe i stavi na uvid traženu informaciju.

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Kako mogu doći do sudije u postupku? Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva.

   1 - 4 / 4