Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Pregled rezultata kvalifikacionog i pismenog testiranja i rang listi


Shodno odredbama člana 19. Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 78/14), obavještavamo kandidate koji su završili testiranje za sudijske i tužilačke pozicije, da rezultate testa mogu provjeriti putem linka desno.

Pristup stranici se vrši putem K1 broja, koji je kandidatima uručen prije testiranja.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Video uputstvo o kvalifikacionom testiranju


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Kandidati koji su polagali pismeni test (esej) za upražnjene pozicije u pravosuđu, mogu izvršiti uvid u svoj rad u prostorijama Odjela za imenovanje...

15.01.2021.

Kandidati koji su polagali pismeni test (esej) za upražnjene pozicije u pravosuđu, mogu izvršiti uvid u svoj rad u prostorijama Odjela za imenovanje i napredovanje Sekretarijata VSTV-a, svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 14.00 časova.  


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje o održavanju pismenog testiranja

20.05.2020.


Shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 78/14,45/15,  48/16, 12/18 I 51/18), obavještavamo kandidate koji su se prijavili na sudijske i tužilačke pozicije po konkursu broj 04-07-3-627-1/2019 zaključenom 26.02.2019. godine, kao i po konkursu broj 04-07-3-1047-1/2019. zaključenom 30.03.2019. godine, da će se pismeno testiranje provesti u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u ulici Kraljice Jelene broj 88, u Sarajevu, u periodu od 1. do 17.juna 2020. godine.

Kandidati su prilikom dolaska na testiranje dužni predočiti važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš izdat od strane nadležnih organa BiH, kao i popuniti odgovarajući anketni upitnik za posjetioce VSTV-a.

Prilikom ulaska i boravka u službenim prostorijama VSTV-a, kandidati su dužni nositi zaštitne maske i pridržavati se mjera koje se odnose na minimalnu propisanu socijalnu distancu.

Raspored testiranja kandidata u navedenom periodu kandidatima će biti dostavljen putem e-maila, najkasnije 10 dana prije testiranja.

O postupku kvalifikacionog I pismenog testiranja više informacija možete pronaći na web portalu www.pravosudje.ba i web stranici VSTV-a BiH.

Napomena: Utvrđene datume i termine pismenog testiranja nije moguće mijenjati.

Odjel za imenovanja VSTV BiH

 

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Druga posjeta ekspertnog tima nizozemskih sudija Općinskom sudu u Travniku i Kantonalnom sudu u Novom Travniku

12.02.2020.

Pravna sigurnost, brža i kvalitetnija usluga građanima

(Sarajevo, 12. februar 2020. godine) – U okviru Projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa“ kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i finansira Vlada Norveške, a kojeg se aktivnosti odvijaju u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske, upriličena je druga posjeta ekspertnog tima Okružnog suda u Amsterdamu Općinskom sudu u Travniku i Kantonalnom sudu u Novom Travniku, u periodu 10.-11.2.2020. godine.

Projektne aktivnosti su usmjerene na rad sa ciljnim sudovima u Bosni i Hercegovini u svrhu kvalitetnijeg i efikasnijeg vođenja parničnog postupka te unapređenja organizacione kulture u sudovima, koja podrazumijeva razvoj osjećaja odgovornosti i vlasništva za kolektivne radne ciljeve i rezultate.

Tokom posjete, ekspertni tim je održao sastanke sa predstavnicima oba suda u cilju pružanja podrške u kreiranju i korištenju alata za efikasnije upravljanje parničnim postupkom i unapređenje saradnje između navedenih sudova obje instance.

Sa velikim zadovoljstvom je konstatovano da su Općinski sud u Travniku i Kantonalni sud u Novom Travniku postigli izuzetan napredak u implementaciji projektnih aktivnosti, preuzimajući aktivnu ulogu u produbljivanju uzajamne saradnje i formulisanju Smjernica za postupanje u parničnom postupku, na koji način ujednačavaju tumačenje procesnih odredbi i osiguravaju jednak tretman stranaka pred zakonom. Također, koristeći druge alate razvijene u okviru Projekta, sudovi jačaju proaktivnu ulogu sudije prilikom vođenja postupka, unapređuju efikasnost i kvalitet parničnog postupka i jačaju procesnu disciplinu.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) od 2019. godine implementira Projekt.

S obzirom na dobre rezultate, projektne aktivnosti će biti proširene na sve sudove Srednjobosanskog kantona koji za to iskažu spremnost.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Obavještenje o održavanju kvalifikacionog testiranja

07.02.2020.

Obavještenje o održavanju kvalifikacionog testiranja

Shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 78/14,45/15,  48/16, 12/18 I 51/18), obavještavamo kandidate koji su se prijavili na sudijske i tužilačke pozicije po konkursu broj 04-07-3-627-1/2019 zaključenom 26.02.2019. godine, kao i po konkursu broj 04-07-3-1047-1/2019. zaključenom 30.03.2019. godine, da će se kvalifikaciono testiranje provesti u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u ulici Kraljice Jelene broj 88, u Sarajevu, u periodu od 20. februara do 13. marta 2020. godine.

 

Kandidati su prilikom dolaska na testiranje dužni predočiti važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš izdat od strane nadležnih organa BiH. 

 

Raspored testiranja kandidata u navedenom periodu kandidatima će biti dostavljen putem e-maila, najkasnije 10 dana prije testiranja.

 

O postupku kvalifikacionog testiranja više informacija možete pronaći na web portalu www.pravosudje.ba i web stranici VSTV-a BiH.


Napomena: Utvrđene datume i termine kvalifikacionog testiranja nije moguće mijenjati.

 

Odjel za imenovanja VSTV BiH

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh