Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Ured disciplinskog tužioca
VSTV-a Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Istraga

Istraga obuhvata prikupljanje detaljnih informacija vezanih za navodno počinjeni disciplinski prekršaj. Ako se istragom prikupi dovoljno dokaza o tome da je počinjen disciplinski prekršaj, Ured će pred VSTV-om BiH podnijeti disciplinsku tužbu protiv sudije/tužioca, odnosno pokrenuti disciplinski postupak.

Ako istraga pokaže da pritužba nije osnovana ili se navodi pritužbe ne mogu dokazati, pritužba se odbacuje i o tome se pismeno obavještava podnosilac pritužbe.
 
Protiv odluke Ureda ne postoji pravo prigovora ili žalbe. Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh