Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Ured disciplinskog tužioca
VSTV-a Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Kodeks tužilačke etike

Kodeks tužilačke etike usvojilo je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 2006. godine. 

Ovaj kodeks razrađuje temeljne standarde etičkog ponašanja tužilaca u Bosni i Hercegovini. Svrha ovog kodeksa je da pomaže tužiocima kada su suočeni sa etičkim i profesionalnim dilemama, a izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i javnosti da bolje razumiju načela pravosudnog sistema i standarde ponašanja koja se očekuju od tužilaca.

Izradu ovog kodeksa podržao je USAID-ov Projekt razvoja sektora pravosuđa. 

Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Kodeks tuzilacke etike