Početna stranica Portala pravosuđa BiH

Судска полиција
Републике Српске

mail print fav manja slovaveca slova

Оснивање и историјат Судске полиције Републике Српске

Судска полиција Републике Српске основана је Законом о Судској полицији Републике Српске 2002. године. Истим законом уређене су њене надлежности, организација, дјелокруг рада и овлаштења, дужности и права са посебним освртом на дисциплинску и материјалну одговорност, начин стицања чинова, оцјене рада и друга питања од значаја за организацију и рад Судске полиције Републике Српске.

 

Судска полиција Републике Српске успостављена је у оквиру судске власти Републике Српске и као таква има задатак да осигура провођење начела независности и непристрасности правосуђа, односно да правосудним институцијама и носиоцима правосудних функција створи неопходно потребан сигурносни амбијент, да обезбиједи ефикасан рад и несметано функционисање правосуђа. Исто тако, у циљу остваривања својих надлежности и овлаштења непосредно сарађује са Министарством унутрашњих послова Републике Српске,  казнено-поправним заводима у Републици Српској, Судском полицијом Федерације Босне и Херцеговине, Судском полицијом Брчко Дистрикта.

 

Нови Закон о Судској полицији Републике Српске донесен је 2011. године, а 2016. године, донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Републике Српске. На основу наведеног закона донесен је Правилник о систематизацији радних мјеста у Судској полицији Републике Српске, којим законом је Судска полиција подијељена у 6 организационих јединица и то:

 

-          Управа Судске полиције коју чине директор Судске полиције, Инспекторат и Интервентна јединица

-          пет окружних центара Судске полиције – Бања Лука, Бијељина, Добој, Источно Сарајево и Требиње

 

Правилником о систематизацији радних мјеста у Судској полицији, систематизовано је 255 радних мјеста и систематизација није у потпуности попуњена, јер данас у Судској полицији ради 212 запослених.

 

Судска полиција Републике Српске поред личног задужења опреме и наоружања посједује и другу софистицирану опрему потребну за извршавање послова и задатака из своје надлежности, као што су намјенска службена возила за спровођење лица, уређаје за детекцију метала, уређаје за преглед возила, системе видео надзора и системе радио веза.

 

У циљу што квалитетнијег извршавања високоризичних и најсложенијих послова и здатака из дјелокруга рада Судске полиције Републике Српске 2010. године је формирана Интервентна јединица Судске полиције Републике Српске, чији службеници су обучени,  оспособљени и опремљени за извршавање најсложенијих послова и задатака из надлежности Судске полиције.


Вијест је изворно написана на језику: Српском (ћирилица)

Повратак на врх