Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Vodič za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji

06.07.2021.

Na protekloj sjednici VSTV-a BiH primljena je k znanju informacija o "Vodiču za međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima i ekstradiciji".
Vodič je takođe usvojen kao materijal za primjenu u edukaciji i obuci nosilaca pravosudnih funkcija kroz nadležne centre za edukaciju sudija i tužilaca,odnosno kao koristan alat koji će tužioci i sudije imati na raspolaganju pri postupanju u stvarima međunarodne pravne pomoći.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh