Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Mirsada Hadžić

 

tužilac, Okružno tužilaštvo u Banja Luci
član VSTV BiH
mandat: 02.2011-02.2015.

Hadžić Mirsada rođena je 09.04.1945. godine u Osijeku, Republika Hrvatska.

Diplomirala je na Višoj pedagoškoj školi u Banja Luci 1967. godine, te na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1980. godine. Pravosudni ispit položila 1982. godine u Sarajevu.

Profesionalnu karijeru započela je 1982. godine u Radnoj organizaciji za geodetsko-katastarske poslove «Krajina-premjer» Banja Luka na radnom mjestu «sekretar- stručni suradnik za pravne poslove», a 1984. je izabrana za sudiju Opštinskog suda u Banja Luci.

Od 1996. do 1999. godine radila je u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, izbjegla i raseljena lica u Bihaću, a od 1999. do 2002. godine u D.D. za osiguranje «Una-Sana» također u Bihaću.

Funkciju osnovnog javnog tužioca u Banja Luci obavljala je od 2002. do 2004. godine na osnovu Odluke NS RS od 26.12.2001. godine, a od 08.03. 2004. godine obavlja dužnost okružnog tužioca Okružnog tužilaštva Banja Luka.

Za člana VSTVBiH izabrana je u februaru 2011. godine od strane tužilaca okružnih tužilaštava u Republici Srpskoj. Zamijenila je Goranu Zlatković, tužioca Okružnog tužilaštva u Doboju, čiji je mandat u VSTVBiH završen 31.12.2010. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh