Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Amir Jaganjac

predsjednik Vrhovnog suda FBiH
član VSTV BiH
mandat: 06.2012-06.2016.

Amir Jaganjac rođen je 15. aprila 1958. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980. godine, a pravosudni ispit položio 1984. godine u Sarajevu.

Sudijsku karijeru započeo je kao sudija Opštinskog suda II Sarajevo u oktobru 1985. godine.

U augustu 1992. izabran za sudiju Višeg suda u Sarajevu, a u periodu od novembra 1993. do jula 1996. godine obavlja dužnosti sudije Okružnog vojnog suda Sarajevo.

Od jula 1996. do aprila 2003. godine radio je kao sudija Kantonalnog suda u Sarajevo, a u martu 1999. godine imenovan je za predsjednika Kantonalnog suda u Sarajevu.

Od 1. aprila 2003. godine obavlja poslove sudije i predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Za člana VSTVBiH izabran je u junu 2012. godine od sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Zamijenio je Slavicu Čurić, sudiju Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je mandat u VSTVBiH istekao 3. juna 2012. godine.

Ostale dužnosti i članstva tokom karijere:

  • Predsjednik Komisije za polaganje pravosudnog ispita u FBiH;
  • Predsjednik Komisije za imenovanje vještaka u FBiH;
  • Član osnivačke skupštine Udruženja za krivično pravo i kriminologiju FBiH;
  • Predsjednik Udruženja sudija Kantona Sarajevo u periodu 2000-2003. godine;
  • Član Predsjedništva Udruženja sudija Kantona Sarajevo u periodu 2001-2003.godine;
  • Član Predsjedništva Udruženja sudija FBiH u periodu 2002 -2004. godine;
  • Edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca.

Podnio ostavku na mjesto člana VSTV-a BiH u januaru 2013. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh