Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Koja je forma konkursa?

Konkurs se objavljuje u formi koju je utvrdilo Vijeće.

Konkurs koji se objavljuje u «Službenom gasniku BiH» sadrži:

  • broj i naziv slobodnih mjesta;
  • osnovne zakonske uslove za prijavu na slobodna mjesta u skladu sa članom 21. Zakona o Vijeću;
  • posebni uslovi za pojedina sudska i tužilačka mjesta (članovi od 23. do 32. Zakona);
  • postupak prijave na slobodna mjesta;
  • način i mjesto za preuzimanje prijavnog materijala;
  • način i mjesto za predavanje prijavnog materijala;
  • rok za podnošenje prijave.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh