Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nastavak podrške Evropske unije procesuiranju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini

21.12.2016.

Jučer je potpisan ugovor o finansiranju aktivnosti tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini na rješavanju predmeta ratnih zločina između Delegacije Evropske unije u BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH. Potpisivanjem ovog ugovora vrijednog 7,438,000 eura osigurana je podrška procesuiranju predmeta ratnih zločina u 15 tužilaštava i 8 sudova u periodu od marta 2016. godine do februara 2019. godine.

Ovaj događaj obilježava početak implementacije projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“  - IPA 2013, koji predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 u ukupnom iznosu od 14,8 miliona eura namijenjenih finansiranju plata sudija, tužilaca i dodatnog osoblja koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina u nadležnim sudovima i tužilaštvima u BiH, kao i za materijalne troškove ovih pravosudnih institucija nastalih pri procesuiranju ratnih zločina.

Sveukupni cilj ove podrške je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (tzv. KTRZ predmeta) za 50% u periodu od pet godina.

Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Nadzorno tijelo) je konstatovalo da je provedbom projektnih aktivnosti ostvareno smanjenje broja predmeta ratnih zločina u tužilaštvima (KTRZ) za 15% ostvaren do sredine 2015. godine, čime je ispunjen postavljeni cilj za prvu fazu ovog projekta. Zaključno sa julom 2016. godine, ukupan broj neriješenih predmeta ratnih zločina je smanjen za 23,4%.

Projektom IPA 2013 Evropska unija dokazuje svoje opredjeljenje za dalje pružanje podrške pravosuđu Bosne i Hercegovine u efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, izražavajući uvjerenje u nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom projekta IPA 2012 i njegovog doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

- kraj -

 Ovaj projekat finansira Evropska unija


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh