Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Amila-Mimica Kunosić

advokat, izabrana od strane Advokatske komore FBiH 
član VSTV BiH
mandat: 01.2017-01.2021.

Amila-Mimica Kunosić rođena je 1952. godine u Tuzli. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završila je 1975. godine, gdje je i započela karijeru kao asistent na predmetu Teorija države i prava.

Nakon položenog pravosudnog ispita, obavljala je značajne funkcije, kako u pravosuđu, tako i u upravi, i to: zamjenik Općinskog javnog tužioca u Tuzli, sudija Okružnog suda u Tuzli, sekretar Sekretarijata za prostorno uređenje, stambene, komunalne i imovinsko pravne poslove Općine Tuzla, podsekretar Republičkog Sekretarijata za pravosuđe i organizaciju uprave Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine Sarajevo.

Profesionalni rad nastavila je u advokatskoj profesiji, kojom se bavi od marta 1992. godine do danas.

U Regionalnoj advokatskoj komori Tuzla obavljala je funkciju predsjednice disciplinskog suda i člana Upravnog odbora. Obavljala je i funkciju predsjednice Advokatske Komore Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od oktobra 2008. godine do decembra 2012. godine.

Za svoj rad i zalaganje u očuvanja vrijednosti humanizma, te razvoja i afirmacije advokatske djelatnosti, dobila je sljedeća priznanja:

 1. Zahvalnicu Humanitarne organizacije „Naša djeca BiH“ Sarajevo,  30.09.1998. godine za zaštitu i unapređenje prava djeteta i dobrobiti sve djece BiH,
 2. Zahvalnicu Udruženja građana „Majke hendikepirane djece TK“ Tuzla, 10.11.2000. godine za nesebičnu podršku i pomoć,
 3. Zahvalnicu Centra za edukaciju i humani razvoj „Amica Educa“ BiH Tuzla, 16.03.2007. godine, za vizionarstvo i kreativnost u strateškom djelovanju Centra, kao i za posvećen volonterski rad,
 4. Povelju Crnogorske advokature, 08.12.2009. godine,
 5. Priznanje Advokatske komore Makedonije, 29.05.2010. godine,
 6. Plaketu Advokatske komore Srbije, 25.02.2012. godine,
 7. Plaketu sa Zlatnom značkom Advokatske komore Vojvodine, april 2012. godine,
 8. Plaketu Advokatske komore Republike Srpske, juni 2012. godine.
 9. Zlatnu plaketu Advokatske komore F BiH, 10.09.2013. godine.

Napisala je i objavila sljedeće stručne radove:

 1. „Pravni aspekt zaštite čovjekove okoline“ rad objavljen u časopisu Čovjek i životna okolina SFRJ, br.1/1989;
 2. „Pravni aspekt zaštite voda u Bosni i Hercegovini“ Pravni fakultet Sarajevo, mart 1992. godine;
 3. „Podijeljeni identitet: Nacionalnost i religija kod žena u Bosni i Hercegovini“ izlaganje rada na Međunarodnoj konferenciji organiziranoj od strane Italijanskog kulturnog centra u Zagrebu na temu „Žene, kultura i rat“, održana u Zagrebu  u maju 1994 godine;
 4. „Nasilje nad ženama i zaštita ženskih ljudskih prava“ izlaganje rada na međunarodnoj konferenciji u Dubrovniku, održanoj u junu 1994 godine, organiziranoj od strane Centra za ljudska prava Zagreb;
 5. „Dječija prava kao dio zaštite ljudskih prava“ izlaganje rada na Međunarodnoj konferenciji održanoj u Tuzli u junu 1995 godine, organiziranoj od strane NVO „Naša djeca“ Sarajevo i UN Human rights Office Tuzla;
 6. Advokatura i civilno društvo“ rad objavljen u časopisu „Pravo i pravda“ br. 1/ 2009.

Govori i piše engleski jezik.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh