Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Selim Karamehić

sudija, Osnovni sud Brčko distrikta BiH
član VSTV BiH
mandat: 06.2017. – 06.2021.

Selim Karamehić rođen je 1957. godine u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980. godine, a pravosudni ispit je položio 1997. godine u Sarajevu.

Od 1980. do 1990. godine radio je kao referent pravnih poslova u UNIS Tvornici akumulatora Tesla Brčko, nakon čega je do 1992. godine obavljao poslove šefa odjeljenja pravnih i kadrovskih poslova u istoj firmi. 

Za Sekretara Općinskog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (privremeno sjedište Maoča) izabran je 1996. godine i tu dužnost je obavljao do imenovanja za sudiju Općinskog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 1997. godine.

Odlukom supervizora za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine 2001. godine imenovan je za sudiju Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član je Udruženja izbornih službenika Bosne i Hercegovine od 1998. godine.

Za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je od strane Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH održanoj 25. i 26. oktobra 2017. godine, Vijeće je donijelo odluku o izboru Selima Karamehića za člana Vijeća u punovremenom radnom angažmanu, sa početkom mandata od 1. decembra 2017.godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh