Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Obavještenje o održavanju pismenog testa

19.06.2018.

Poštovani kandidati,

Shodno odredbama Pravilnika o kvalifikacionom i pismenom testiranju kandidata za pozicije nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 78/14,45/15,  48/16 i 12/18) obavještavamo kandidate koji su se prijavili za sudijske i tužilačke pozicije (Sud BiH, Tužilaštvo BiH, Vrhovni sud RS, Vrhovni sud FBiH i kantonalni sudovi) po konkursu broj 04-07-3-871-1/2018 zaključenom 13.03.2018. godine, a koji su položili kvalifikacioni test, odnosno ispunili su preduslov za polaganje pismenog testa, da će se pismeno testiranje provesti u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u ulici Kraljice Jelene broj 88, u Sarajevu, dana 02.07.2018. godine sa početkom u 08:30 sati.

Kandidati su prilikom dolaska na testiranje dužni predočiti važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš izdat od strane nadležnih organa BiH.

Raspored testiranja kandidata u navedenom periodu kandidatima će biti dostavljen putem e-maila, najkasnije 10 dana prije testiranja.

Odjel za imenovanja VSTV BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh