Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

VSTV BiH pomaže preciznijem izvještavanju iz pravosuđa

24.09.2018.

Izvještavanje o radu pravosuđa zahtjeva preciznost, poznavanje postupka i visok nivo profesionalnosti. Rad tužilaštava i sudova, kao i policijskih organa, je često pod stalnom lupom i podložan je kritici, stoga je izuzetno važno da se novinari i novinarke koji izvještavaju o radu pravosuđa upoznaju sa zakonima koji se odnose na oblast koju prate. U tom procesu je potrebno održati objektivnost i neutralnost izvještavanja.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“, podržalo je izradu Priručnika za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini pod nazivom: „Da pravda bude vidljiva“.  
 
Priručnik pojašnjava ulogu tužilaštava, način na koji je organizovan pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, te podsjeća na dijelove postojećih kodeksa za medije koji se tiču izvještavanja o sudskim procesima. Pored toga, priručnik donosi i kratki pregled pojmova koji se često koriste u pravosuđu.
  
Ovaj priručnik ima namjeru da služi kao putokaz za sve novinare/ke, da bude alat koji će im omogućiti da što bolje obavljaju svoju dužnost posmatrača u interesu javnosti.
 
Priručnik je nastao u sklopu projekta „Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima – Podrška tužilaštvima u implementaciji medijske komponente“ kojeg Fondacija Mediacentar Sarajevo implementira uz podršku VSTV-a BiH i vlada Švicarske i Norveške.
Priručnik možete preuzeti ovdje:

-kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

da pravda bude vidljiva

Prateće fotografije

Naslovna-prirucnika.JPG