Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Zajedničke aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u BiH

13.11.2018.

(Sarajevo,  13. novembar 2018.) – Danas je u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) održana press konferencija povodom predstavljanja rezultata provedbe zajedničkih aktivnosti organizacija civilnog društva i tužilaštava u Bosni i Hercegovini uz podršku VSTV BiH, a koji su od koristi za građane, tužilaštva i novinare. 

Projekte su implementirale organizacije Transparency International u BiH, Mediacentar i Vive žene, uz finansijsku podršku vlada Švajcarske i Norveške putem Projekta jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa kojeg implementira VSTV BiH.

Potpredsjednica VSTV-a BiH Jadranka Lokmić-Misirača je, u svom uvodnom obraćanju, naglasila da sa zadovoljstvom predstavlja završetak jednog značajnog projekta koji otvara novi put saradnje tužilaštava, VSTV-a BiH i nevladinih organizacija koje se bave problemima u pravosuđu i tužilaštvima. Osvrnuvši se na ciljeve Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima, koju je usvojio VSTV BiH, potpredsjednica Lokmić-Misirača je istakla da je osnovi cilj Strategije otvaranje tužilaštava javnosti. "VSTV BiH puno značaja daje transparentnosti i u nekim segmentima bi nam, u velikoj mjeri, na poboljšanju efikasnosti u radu tužilaštava mogle pomoći i nevladine organizacije.", naglasila je potpredsjednica Lokmić-Misirača.  

Putem navedenog projekta, VSTV BiH je pružio podršku odabranim organizacijama civilnog društva da svojom ekspertizom pomognu tužilaštvima da se više otvore prema javnosti, da ojačaju svoje kapacitete u pogledu postupanja sa žrtvama i svjedocima kao i da ohrabre građane da prijavljuju krivična djela.

Kao rezultat saradnje i implementacije projekta u prethodnom periodu, tužioci su bogatiji novim znanjima i iskustvima o pristupu žrtvama i svjedocima, tužilaštva ujednačenim procedurama, a građani dostupnijim informacijama o radu tužilaštava, svojim pravima i prilikama da na jednostavniji način sarađuju sa tužilaštvima. U okviru projekta izrađen je i Priručnik o izvještavanju iz pravosuđa, koji novinarima pruža mogućnost da povećaju svoja tehnička znanja o pravosuđu, a time i priliku da svoj nivo profesionalnosti u izvještavanju pomjere na viši nivo. 

Pored potpredsjednice Lokmić-Misirača, rezultate projekta predstavili su predstavnici organizacija civilnog društva i Amila Rahić, rukovoditeljica Projekta jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa kojeg implementira VSTV BiH. 

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 704 604 ili mobilni telefon 061 131 785.

-kraj-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

jac_tuz_kap2.jpg

jac_tuz_kap3.jpg

jac_tuz_kap1.jpg