Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveća slova

Građani zainteresovani za rješavanje sporova sudskom nagodbom

28.11.2018.

Sudovi zaključili 492 sudske nagodbe tokom „Sedmicâ sudske nagodbe“ 

(Sarajevo, 28. novembar 2018. godine) – Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 492 sudske nagodbe tokom „Sedmicâ sudske nagodbe“ koje su se održavale u periodu od 12. do 23. novembra 2018. godine. 

Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (88), Osnovnom sudu u Banja Luci (67), Općinskom sudu u Sarajevu (30), Osnovnom sudu u Sokocu (25) i Okružnom privrednom sudu u Banja Luci (22). Rezultati dvosedmične akcije su pokazali da su građani zainteresovani za rješavanje sporova sudskom nagodbom. 

Kao najpogodniji predmeti za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja i drugo. 

Prema posljednjim podacima, od početka godine do danas ukupno su zaključene 5.504 sudske nagodbe. Treba podsjetiti da se od 2012. godine, implementacijom različitih aktivnosti unapređenja rada sudova, u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg su finansirale Vlada Norveške i Vlada Švedske i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg je finansirala Vlada Norveške, sudska nagodba sve više primjenjuje. 

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima koji pokazuju da građani prihvaćaju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda. 

Također, VSTV BiH je zadovoljan što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima. 

Pozitivan uticaj organizovanja „Sedmicâ sudske nagodbe“ VSTV BiH vidi i u tome što su pravne službe javno-komunalnih preduzeća u BiH iskoristile priliku i pozivale svoje korisnike protiv kojih je pokrenut sudski postupak, da svoj spor riješe brže, ekonomičnije i mirnim putem. 

VSTV BiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti sa promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utiču na efikasno procesuiranje predmeta, što je u skladu sa preporukama Evropske komisije za opće unapređenje stanja u pravosuđu BiH, kao jednom od osnovnih preduslova na putu evropskih integracija i svih budućih obaveza i aktivnosti BiH kada je u pitanju sticanje statusa kandidata države članice EU i početka procesa pregovaranja.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh