Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Predstavnici tužilaštava i policijskih tijela o unapređenju saradnje u okviru uspostavljenih operativnih foruma

22.01.2019.

U Sarajevu je 22.1.2019. godine održan okrugli sto „Saradnja tužilaštava i policijskih tijela u okviru uspostavljenih operativnih foruma“, na kome je učešće uzelo više od 40 predstavnika tužilaštava i policijskih tijela. Tokom ovog sastanka razmjenjena su iskustva i dobre prakse operativnih foruma za saradnju tužilaštava i policijskih tijela i definisani su načini daljeg unapređenja ove saradnje.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) je u periodu 2014. – 2018. godine kroz Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ iniciralo aktivnost potpisivanja Protokola o saradnji između svakog tužilaštva i nadležne agencije za provedbu zakona. Ovim protokolima uspostavljeno je 17 operativnih foruma za saradnju tužilaštava i policijskih tijela na svim  nivoima. Protokoli predstavljaju opći okvir i podlogu koja omogućava unapređenje saradnje policije i tužilaca te se saradnja u okviru uspostavljenih operativnih foruma odvija kroz razvoj zajedničkih strategija i operativnih planova, intenziviranje komunikacije, zajedničke edukacije tužilaca i ovlaštenih službenih lica, unapređenja odnosa sa medijima te kroz formiranje zajedničkih istražnih timova.  

Tokom ovog sastanka prezentirana je i publikacija „Vodič o forenzičkim kapacitetima u BiH“ koja je izrađena u saradnji Projekta Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa sa svim institucijama u BiH koje djeluju u ovoj oblasti. U „Vodiču o forenzičkim kapacitetima“ dat je pregled institucija koje djeluju u oblasti forenzičkih nauka u BiH sa opisima stručne pomoći koje ove institucije mogu pružiti tužilaštvima i policiji u njihovom svakodnevnom radu.

Projekat „Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa“ finansijski podržavaju vlade Švicarske i Norveške, te pored segmenta jačanja saradnje tužilaštava i policijskih tijela ima za cilj poboljšanje efikasnosti i kvalitete rada tužilaca, unapređenje upravljanja i koordinacije unutar tužilačkog sistema kao i poboljšanje kvaliteta usluga kroz povećanu odgovornost i ukupnu brigu o korisnicima tužilačkog sistema.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_8801.JPG

IMG_8800.JPG