Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveća slova

Odbijena disciplinska tužba protiv Dalide Burzić glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo

22.02.2019.

(Sarajevo, 22. februar 2019. godine) – Odlukom Prvostepene disciplinske komisije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) od 12.2.2019. godine, disciplinska tužba protiv glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Dalide Burzić se odbija. 

U svom obrazloženju Komisija smatra da tužena, radnjama koje su joj disciplinskom tužbom stavljene na teret u ovom disciplinskom postupku, nije prekoračila granice dopuštene slobode izražavanja nosilaca pravosudnih funkcija, kojima bi počinila disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 22. i 23. Zakona o VSTV-u BiH, a u vezi sa odredbama člana 4.1. Kodeksa tužilačke etike.

Odluka Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a BiH nije konačna i protiv ove odluke može se izjaviti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a BiH. 

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh