Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Demanti članka „Tužioci protiv Milana Tegeltije: Prijave za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i ovlaštenja“ od 24.3.2019. godine

25.03.2019.

Poštovana gospodo Avdić i Karić, 
 
vezano za članak pod naslovom „Tužioci protiv Milana Tegeltije: Prijave za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja i ovlaštenja“, autorice Ljiljane Kovačević, koji je objavljen na Vašem portalu Žurnal.info 24.3.2019. godine, želimo da Vam ukažemo na činjenice koje demantuju navode iz Vašeg članka, te Vas shodno Kodeksu za štampu i on-line medije, u cilju tačnog informisanja javnosti, molimo da naš demanti sa ispravkom netačnih navoda objavite na Vašem portalu. 
 
Naime, u članku se navodi da predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) Milan Tegeltija nastoji, kako kažete, lobirati za izbor Željke Radović na funkciju člana VSTV-a BiH te kao argumentaciju navodite prijavu grupe tužilaca i navodno nepoštovanje procedure izbora.
 
S tim u vezi želimo da Vas obavijestimo da je VSTV BiH pravovremeno poduzeo aktivnosti vezane za proceduru izbora člana VSTV-a BiH iz red tužilaca javnih okružnih tužilaštva Republike Srpske. 
 
Tako je nakon sjednice VSTV-a BiH od 27.11.2018. godine na kojoj su utvrđeni nacionalnost i spol budućeg člana koji treba biti izabran od strane tužilaca okružnih javnih tužilaštava u RS-u, dana 3.12.2018. godine obavijestio Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske da tužiteljici Željki Radović ističe mandat te da je u skladu sa članom 4. Zakona o VSTV-u BiH potrebno izvršiti izbor novog člana Vijeća. 
 
U istom dopisu je navedeno i da se, po okončanju procedure, do 21.1.2019. godine, VSTV-u BiH dostavi pismena obavijest sa imenom izabranog člana Vijeća. 
 
Kopiju navedenog dopisa broj 08-07-2-3699-1/2018 od 3.12.2018. godine Vam dostavljamo u prilogu. 
 
Dakle, u skladu sa Poslovnikom VSTV-a BiH, Vijeće je preuzelo aktivnosti iz svoje nadležnosti vezane za izbor člana VSTV-a BiH kojeg biraju tužioci okružnih javnih tužilaštava u Republici Srpskoj. 
 
S navedenim u vezi, u cilju tačnog informisanja građana o radu VSTV-a BiH i, u konkretnom slučaju, izboru člana VSTV-a BiH od strane tužioca javnih okružnih tužilaštava, molimo da ovaj demanti objavite na Vašem portalu. 
 
 
S poštovanjem,
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Dopis VSTV- RJTRS izbor clana