Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Značaj sinhroniziranog djelovanja tužilaštava i policijskih agencija u odnosima sa javnošću

28.03.2019.

(Sarajevo, 27. mart 2019.) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u okviru projekta “Podrška pravosuđu u Bosni i Hercegovini - Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa” (Projekat), održalo je 26.3.2019. godine regionalnu konferenciju "Saradnja tužilaštava i policije u segmentu odnosa s javnošću" za glasnogovornike tužilaštava, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini i novinare.

Cilj konferencije bio je, kroz razmjenu iskustava iz regije, napraviti analizu stanja i dati preporuke za unaprjeđenje saradnje policije i tužilaštava u segmentu odnosa s javnošću. 
Konferenciju je otvorio predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija koji je u svom obraćanju istakao važnost kvalitetnog informisanja putem saradnje sa medijima. 

Pored domaćih uvodničara, glasnogovornika Kantonalnog tužilaštva Kantona Tuzla Admira Arnautovića i glasnogovornika Tužilaštva BiH Borisa Grubešića, panelisti konferencije bili su i regionalni stručnjaci u oblasti odnosa s javnosti, Martina Mihordin, glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Dragana Unković Maljević, savjetnica za odnose s javnošću u Kabinetu Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i Tomo Zorić, sekretar Državnog vijeća tužilaca Srbije.

Zaključci konferencije, koji će poslužiti kao osnova za dalje unapređenje odnosa sa javnošću tužilaštava i policijskih agencija, su sljedeći: 
  • Odnosi s javnošću u tužilaštvima i policijskim agencijama ovise o pristupu rukovodioca tužilaštva i policijske agencije što može rezultirati pozitivnom ili negativnom slikom u javnosti. Imajući u vidu navedeno, potrebno je uspostaviti standarde odnosa s javnošću u svakom tužilaštvu i policijskoj agenciji.
  • Konferencija je prepoznala kao dobru praksu formiranje koordinacionih timova sastavljenih od osoba zaduženih za odnose sa javnošću - predstavnika policije i tužilaštava za praćenje složenih predmeta i zajedničkog nastupa u javnosti.
  • Potrebno je nastaviti inicijativu za regionalnom saradnjom u segmentu saradnje policije i tužilaštava u oblasti odnosa s javnošću.
  • Potrebno je raditi na ujednačavanju prakse u saradnji policije i tužilaštava u odnosima s javnošću. Utoliko je potrebno napraviti pregled dobrih praksi u ovoj oblasti i multiplicirati ih.
  • Potrebno je dosljedno primjenjivati odredbe iz etičkih kodeksa, radi održavanja pozitivne percepcije tužilaštava i policije u javnosti.
  • Potrebno je osigurati redovnu edukaciju osoba zaduženih sa odnose s javnošću u tužilaštvima i policijskim agencijama, koja će omogućiti efikasno postupanje u skladu sa savremenim komunikacijskim trendovima.
Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefon 033 707 570.

-KRAJ-


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

20190326_093936.jpg

20190326_093836.jpg

20190326_093823.jpg