Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Druga posjeta ekspertnog tima projekta „Unapređenje kvalitete pravosuđa“ sudovima u BiH

12.04.2019.

Kreiranjem i korištenjem alata za efikasnije upravljanje postupkom do kraćih sudskih postupaka i bržeg rješavanja predmeta  

(Sarajevo, 12. april 2019. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) od januara 2019. godine implementira projekat „Unapređenje kvalitete pravosuđa“ (Projekat) koji finansira Vlada Norveške, a čije se aktivnosti odvijaju u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Okružnim sudom u Amsterdamu. Aktivnosti su usmjerene na rad sa ciljnim sudovima u BiH u svrhu kvalitetnijeg i efikasnijeg vođenja parničnog postupka, te unapređenja organizacione kulture u sudovima, koja podrazumijeva razvoj osjećaja odgovornosti i vlasništva za kolektivne radne ciljeve i rezultate.

U okviru implementacije Projekta upriličena je druga posjeta ekspertnog tima Okružnog suda u Amsterdamu sudovima u Brčko Distriktu BiH, u periodu 10.-11.04.2019. godine.

Tokom posjete Osnovnom sudu u Brčkom i Apelacionom sudu u Brčkom, kao jednim od ciljnih sudova Projekta, ekspertni tim je održao sastanke sa predstavnicima oba suda, a radi pružanja podrške u kreiranju i korištenju alata za efikasnije upravljanje postupkom i unapređenje saradnje između sudova obje instance.

Sastancima je prisustvovala i sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu kako bi prisutnima predstavila iskustva Općinskog suda u Sarajevu i Kantonalnog suda u Sarajevu koja su ranijem periodu implementirale navedene aktivnosti.

U naredne dvije sedmice, ekspertni tim Projekta će boraviti u Bijeljini i Tuzli s ciljem pružanja istovjetne podrške tamošnjim sudovima.

Po kreiranju alata za efikasnije upravljanje postupkom i unapređenjem saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova, uslijediti će primjena istih od strane sudova, dok će VSTV BiH redovno vršiti monitoring rezultata njihove primjene.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_4042.JPG

IMG_4043.JPG