Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Predstavnici Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Nizozemske posjetili Bosnu i Hercegovinu

10.02.2020.

(Sarajevo, 7. februar 2020. godine) – Predstavnici Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Nizozemske boravili su od 3. do 7. januara u Bosni i Hercegovini gdje su se sastali s predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) i predstavnicima sudova. Ova posjeta predstavlja nastavak implementacije Projekta unapređenja kvalitete pravosuđa (Projekat) kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira VSTV BiH u saradnji sa partnerima Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

Predstavnici partnerskih institucija članovi Upravnog odbora i Operativnog tima Projekta su se sastali 3. februara kako bi procijenili napredak u realizaciji aktivnosti trilateralne saradnje na Projektu, koja obuhvata:

  • Jačanje uprave sudova;
  • Razvoj saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova;
  • Kvalitetnije i efikasnije vođenje parničnog postupka;
  • Promjenu organizacione kulture, koja podrazumijeva razvoj osjećaja odgovornosti i vlasništva za kolektivne radne ciljeve i rezultate;
  • Unapređenje procedura imenovanja, ocjene i
  • Jačanje procesne discipline;
  • Uspostavljanje sistema mentorstva u sudovima;
  • Unapređenje kvalitete sudskih odluka i unapređenje procesa imenovanja, ocjenjivanja i napredovanja sudija;
  • Saradnja sa Evropskom mrežom sudskih vijećâ po pitanju nezavisnosti, odgovornosti i kvalitete pravosuđa.

Tokom boravka u Sarajevu, goste su primili predsjednik VSTV-a BiH Milan Tegeltija, Goran Nezirović član VSTV-a BiH i sudija Vrhovnog suda FBiH, Selim Karamehić, član VSTV-a BiH i sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH te Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH i Hajro Pošković, zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a BiH i predstavnici Projekta. Predstavljeni su rezultati realizacije aktivnosti za 2019. godinu te se razgovaralo o planu rada Projekta u smislu daljnje efikasne implementacije aktivnosti.

U sastavu delegacije Norveške bili su Sven Marius Urke, generalni direktor Sudske administracije Norveške, Wiggo Storhaug Larssen, sudija Apelacionog suda Gulating, Jon Høyland, savjetnik Sudske administracije Norveške i Carl August Heilmann, sudija Okružnog suda Borgarting, dok su delegaciju Nizozemske predstavljali Kees Sterk, zamjenik predsjednika Sudskog vijeća Nizozemske, Frans van Dijk, savjetnik Sudskog vijeća Nizozemske, Esther de Rooij, zamjenica predsjednika Okružnog suda u Amsterdamu te Katja Rombouts i Ronald van Harmelen, više sudije Okružnog suda u Amsterdamu.

U okviru posjete započeta je i pilot faza uvođenja mentorstva u sudove, koja se provodi u okviru ovog Projekta, u saradnji sa Općinskim sudom u Zenici i Osnovnim sudom u Banjoj Luci. U četvrtak, 6. februara Radna grupa za razvoj i uvođenje sistema mentorstva u sudovima VSTV-a BiH održala je svoj radni sastanak na kojem je diskutovano o početnim aktivnostima te je napravljen plan za predstojeći period.

Na kraju, 7. februara, bila je upriličena i posjeta sudovima Zeničko-dobojskog kantona sa kojima se ostvaruje daljnja projektna saradnja.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.

- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

IMG_2670.JPG

Zenica1.png

Zenica 2.png

Ostale fotografije