Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Održana prva obuka za voditelje intervizije

11.03.2020.

Otvorenom i konstruktivnom komunikacijom do boljih radnih rezultata

(Sarajevo, 11.3.2020. godine) - Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH održalo prvu radionicu za voditelje intervizije.

Radionica ima za cilj unaprijediti kulturu komunikacije u pravosudnim institucijama na način da promovira otvoren i konstruktivan dijalog, zasnovan na argumentima, uz puno poštivanje ličnosti sagovornika. Fokusiranjem na zajedničko rješavanje problema, jača se timski rad, što u konačnici dovodi do rasta produktivnosti i kvaliteta rada u radnoj sredini.

Intervizija je inovativna metoda strukturiranog razgovora među kolegama, lišenog odnosa hijerarhije, kojom se rješava određeni problem. Podrazumijeva raščlanjivanje problema na način da učesnici intervizije postave što veći broj otvorenih pitanja, kojim unose različite perspektive posmatranja problema. Posljednji korak podrazumijeva predlaganje dijapazona rješenja, što olakšava krajnju reakciju osobe koja je delegirala problem u cilju njegovog krajnjeg rješavanja.  

Polaznici radionice su imali priliku naučiti nešto više o ovom metodu, pravilima pružanja i prihvatanja povratnih komentara o postupanju (feedback) i praktično primijeniti interviziju na primjerima iz prakse.

Edukatori na radionici bili su Svjetlana Milišić – Veličkovski, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH i Adi Isaković, sudija Općinskog suda u Sarajevu.

Obuka je održana 9.3.2020. godine u Sarajevu, u okviru Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa, finansiranog od strane Vlade Kraljevine Norveške, kojeg provodi VSTV BiH u saradnji sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Intervizija 11.jpg

Intervizija 22.jpg