Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

Aktuelnosti

Izrečena prvostepena presuda - Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa

Teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa - iz člana 336. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom - Ugrožavanje javnog prometa - iz člana 332. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovina, po potvrđenoj optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

07.05.2021.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

Danas je u Tuzli održan sastanak između Općinskog, Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uz podršku USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije.

10.03.2021.

Odluka o stavljanju van snage odluke o izmjeni i dopuni o organizaciji rada u Kantonalnom sudu u Tuzli 29.01.2021.

više

Pozdravna riječ

Predsjednik suda

Svaki građanin ima pravo na pristup sudu, pravo na pravično suđenje i suđenje u razumnom roku, a ova načela sadržana u članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima su obavezni i dužni u svom radu poštovati i...

26.08.2010.

više

Sudski predmeti - online
Brzi linkovi
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Često postavljana pitanja

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

Spiskovi stalnih sudskih tumača

Spiskovi stalnih sudskih vještaka

03.09.2010.

više