• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Saopćenja za javnost

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.

  (Sarajevo, 17.05.2024. godine) – Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) je na sjednici koja je održana 15. i 16. maja 2024. godine, usvojilo Inicijativu za usvajanje Zakona o izmjenama Zakona o VSTV-u BiH, koja će danas biti upućena Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. Usvojenom Inicijativom se želi ukloniti rizik da se zbog nemogućnosti implementacije Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u BiH koji je stupio na snagu u septembru 2023. godine, uruši efikasnost i kvalitet rada pravosuđa u Bosni i Hercegovini, kao i funkcionisanje VSTV-a BiH kao krovne pravosudne institucije.17.05.2024.
  Članovi Stalne komisije VSTV-a za efikasnost i kvalitet tužilaštava održali su 13. maja 2024. radni sastanak s timom EU4Justice projekta, koji uključuju i g. Jean-Marie Hueta, bivšeg glavnog tužioca Apelacionog suda regije Aix en Provence. Razgovaralo se o nacrtu Kriterija VSTV-a za ocjenjivanje tužilaca i glavnih tužilaca u BiH koji su uvedeni kao ključna novina radi ocjenjivanju rada na osnovu kvaliteta u većoj mjeri. Razmjena između kolega profesionalaca je omogućila prošireni pristup ovoj temi.17.05.2024.
  Nadzorni organ za praćenje provođenja Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina (Nadzorni organ), kao stalno stručno tijelo Vijeća ministara BiH, ima ključnu ulogu u vršenju monitoringa nad provedbom ciljeva i mjera utvrđenih Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina (Revidirana državna strategija). Projektna komponenta VSTV-a BiH “Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH” finansirana u okviru IPA državnih paketa pomoći Evropske unije, pruža stručnu i administrativnu podršku u radu Nadzornog organa u aspektima vršenja nadzora nad provedbom Revidirane državne strategije.02.04.2024.
  • 1 - 10 / 1297
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 130