• logo
 • osnovna stranica
 • Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Sekretarijat
 • Odjeli Sekretarijata VSTV-a BiH
 • Odjel za provođenje postupka po izvještajima

  Odjel za provođenje postupka po izvještajima

  • Provodi odredbe Zakona o VSTV BiH i drugih propisa o izvještajima, prikuplja izvještaje sudija, tužilaca i članova Vijeća, provjerava pravovremenost, tačnost, cjelovitost i istinitost prijavljenih podataka, analizira podatke iz izvještaja u svrhu utvrđivanja nespojivih funkcija ili sukoba interesa;
  • Provodi formalne, redovne i dodatne provjere izvještaja o finansijama i interesima.
  • Uspostavlja sistem podnošenja prigovora otvoren za javnost, te najmanje jednom godišnje objavljuje izvještaj o radu Odjela;
  • Donosi i redovno revidira kriterije rizika na osnovu kojih se određuju prioriteti za provođenje redovne provjere izvještaja o imovini i interesima, sačinjava raspored provjera , te provodi dodatnu provjeru;
  • U svrhu pribaljanja podataka iz njihove evidenije Odjel uspostavlja saradnju sa organima, institucijama i drugim pravnim licima koje vode evidenciju za potrebe provođenja dodatne provjere.
  • Podnosi prijedlog Vijeću za pokretanje prekršajnog postupka u vezi sa izvještajima o imovini i interesima
  • Objavljuje rezultate provjere izvještaja o imovini i interesima;
  • Dostavlja Uredu disciplinskog tužioca informacije o nepravilnostima koje su proizašle iz provjere;
  • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
  • Pruža stručnu podršku stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada Odjela;
  • Sarađuje sa svim odjelima Sekretarijata VSTV BiH, a posebno Odjelom za pravna pitanja, Odjelom za imenovanja NPF, Odjelom za disciplinske postupke i etiku NPF, te Uredom disciplinskog tužioca po svim pitanjima vezanim za nadležnost Odjela;
  • Učestvuje u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
  • Identificira, razvija i provodi nove i poboljšane načine rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanje utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
  • Obavlja ostale stručne, analitičke i administrativne aktivnosti proizašle iz nadležnosti Odjela.
  64 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1