Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nekretnine

   1 - 10 / 101  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prodaja nekretnina izvršenika u Loparama

Prodaja nekretnina izvršenika u Loparama

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 I 000778 20 I 3, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, upisane u k.o. Labucka, za dan 31.03.2021. godine, sa početkom u 10,30 časova.

26.02.2021.

Druga prodaja nekretnina - kuća, zgrada i dvorište i etažirani poslovni prostor

Druga prodaja nekretnina - kuća, zgrada i dvorište i etažirani poslovni prostor

Druga prodaja nekretnina - kuća, zgrada i dvorište i etažirani poslovni prostor

24.02.2021.

Treća prodaja nekretnine suvlasničkog dijela izvršenika na nekretninma upisanim u zemljišno-knjižni izvadak, z.k. uložak broj: 163 K.O. SP_Gračanica

Treća prodaja nekretnine suvlasničkog dijela izvršenika na nekretninma upisanim u zemljišno-knjižni izvadak, z.k. uložak broj: 163 K.O. SP_Gračanica

Treća prodaja nekretnine suvlasničkog dijela izvršenika na nekretninma upisanim u zemljišno-knjižni izvadak, z.k. uložak broj: 163 K.O. SP_Gračanica

24.02.2021.

Prodaja nekretnina izvršenika-njiva 5. klase (k.o. Obarska Velika)

Prodaja nekretnina izvršenika-njiva 5. klase (k.o. Obarska Velika)

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 100803 18 Ip, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (njive 5. klase), upisanih u k.o. Obarska Velika, za dan 06.04.2021. godine...

23.02.2021.

Prodaja u izvršnom postupku nekretnina (njiva 2 klase) u Bijeljini

Prodaja u izvršnom postupku nekretnina (njiva 2 klase) u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 123864 20 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (njiva 2 klase), upisane u k.o. Bijeljina 1, za dan 24.03.2021. godine...

23.02.2021.

Prodaja stambene zgrade sa dvorištem i njivom u Bijeljini

Prodaja stambene zgrade sa dvorištem i njivom u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 107036 19 I, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti, upisane u k.o. Bijeljina 1, za dan 06.04.2021. godine...

19.02.2021.

Prodaja u izvršnom postupku dvosobnog stana (49 m2) u Bijeljini

Prodaja u izvršnom postupku dvosobnog stana (49 m2) u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 099662 18 I, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (dvosobnog stana), za dan 17.03.2021. godine...

16.02.2021.

Prodaja u izvršnom postupku  stambene i pomoćne zgrade (pov.148 m2) u Bijeljini

Prodaja u izvršnom postupku stambene i pomoćne zgrade (pov.148 m2) u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 103950 19 I, određuje prvo ročište za javnu prodaju nepokretnosti izvršenika, upisanih u k.o. Bijeljina 2, za dan 16.03.2021. godine...

15.02.2021.

Druga prodaja nekretnine -  voćnjak upisan u ZK. uložak broj 297 KO SP  Vraca u vrijednosti od 21.375,00 KM

Druga prodaja nekretnine - voćnjak upisan u ZK. uložak broj 297 KO SP Vraca u vrijednosti od 21.375,00 KM

Druga prodaja nekretnine - voćnjak upisan u ZK. uložak broj 297 KO SP Vraca u vrijednosti od 21.375,00 KM

12.02.2021.

Prodaja nnepokretnosti izvršenika (stambeni objekat, dvorište...) u Amajlijama

Prodaja nnepokretnosti izvršenika (stambeni objekat, dvorište...) u Amajlijama

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 117037 20 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (stambeni objekat, dvorište, ostali objekti, pašnjak), upisanih u k.o. Amajlije, za dan 11.03.2021. godine...

09.02.2021.

   1 - 10 / 101  >