Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nekretnine

   1 - 10 / 110  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Zaključak o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti

Zaključak o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Sladić Marinko, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Sberbank Ad Banja Luka, Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, koga zastupa punomoćnik Miljkan Pucar, advokat iz B. Luke, protiv izvršenika Ostojić Jovana sina Bogdana iz Bijeljine, Hilandarska 22v, koga zastupa punomoćnik Dejan Maksimović, advokat iz Bijeljine, radi novčanog potraživanja po osnovu prava iz izvršne isprave isprave, donio je dana 27.07.2020. godine sljedeći:

27.07.2020.

Zaključak o drugoj prodaji nepokretnosti

Zaključak o drugoj prodaji nepokretnosti

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Osman Mujkić u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska – Ministarstvo Finansija, Poreska uprava RS-Područni Centar Bijeljina, zastupana po Pravobranilaštvu R.S.-Sjedište zamjenika u Bijeljini protiv izvršenika Ljubojević ( Branka) Milana iz Čađavice Donje bb, JMB 2806970180852 vl. UR Krčma “Anđeo” Bijeljina, ATC Hala A, radi naplate novčanog potraživanja, v.sp. 17.581,06 KM, donio je dana 22.07.2020. godine, sljedeće:

22.07.2020.

ZAKLJUČAK o drugoj prodaji nepokretnosti

ZAKLJUČAK o drugoj prodaji nepokretnosti

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Osman Mujkić u izvršnom postupku tražioca izvršenja “Addiko Bank” a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save br. 13, Banja Luka, zastupana po punomoćniku Stevanović Vesni advokatu iz Bijeljine protiv izvršenika Željka Janjića iz Bijeljine ul. 27 marta br. 139, zastupan po punomoćniku Savi Bojanoviću, advokatu iz Bijeljine, radi naplate novčanog potraživanja, v.sp. 5.833,50 KM, po osnovu izvršne isprave, donio je dana 16.07.2020. godine, sljedeći:

16.07.2020.

Obavještenje o aukciji

Obavještenje o aukciji

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudski izvršilac Nebojša Bodiroga,u izvršnom postupku tražioca izvršenja MF banka a.d.Banja Luka, ul. Vase Pelagića br. 22, protiv izvršenika ''Krušik'' d.o.o.Bijeljina, Agrotržni centar bb, radi novčanog potraživanja po osnovu izvršne isprave, v.s.p. 227.504,81 KM, van ročišta, temeljem odredbe člana 29. Okvirnog zakona o zalozima i odredbe člana 25. do 39. Pravilnika o zalozima, donio je dana 16.07.2020. godine, sljedeće:

16.07.2020.

ZAKLJUČAK o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti

ZAKLJUČAK o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, po sudiji Željka Vakičić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja MF Banka a.d.Banja Luka, ul.Vase Pelagića broj 22, Banja Luka protiv izvršenika Planinčić Gorana iz Bijeljine ul.Knez Ive od Semberije broj 47 V i dr, radi izvršenja, v. sp. 31.939,51 KM, donio je dana 13.07.2020. sljedeći:

14.07.2020.

ZAKLJUČAK o drugoj prodaji nepokretnosti

ZAKLJUČAK o drugoj prodaji nepokretnosti

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, po sudiji Milici Perić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska Ministarstvo Finansija Poreska uprava Područni centar Bijeljina, zastupan po punomoćniku Perković Saji, protiv izvršenika Aleksandre Mitrović kći Đorđa iz Bijeljine, ul.1.Maja br.11, radi izvršenja naplate duga, v. sp. 10.554,37 KM, donio je dana 14.07.2020.godine sljedeći:

14.07.2020.

Zaključak o prvoj prodaji nepokretnosti

Zaključak o prvoj prodaji nepokretnosti

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Osman Mujkić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Pavlović International Bank a.d.Slobomir, Bijeljina, protiv izvršenika Radenka Lukića iz Amajlija i Milana Lukića iz Amajlija koji je preminuo i čijim nasljednicima je postavljen privremeni zastupnik Vera Medan, advokat iz Bijeljine, radi naplate novčanog potraživanja, v.sp. 5.398,66 KM, donio je dana 14.07.2020. godine, sljedeći:

14.07.2020.

ZAKLJUČAK o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti

ZAKLJUČAK o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, sudija Jovan Savić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja „Fond Stanovanja Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, kojim upravlja Investiciono-razvojna banka RS a.d. Banja Luka, protiv izvršenika Hajrudina Alića sina Hamdije iz Tuzle, radi Izvršenje na nepokretnostima, v.s.p. 3.383,43 KM, donio je dana 14.07.2020.godine slijedeće

14.07.2020.

Prodaja nekretnina izvršenika (njiva i šuma) u Velikoj Obarskoj

Prodaja nekretnina izvršenika (njiva i šuma) u Velikoj Obarskoj

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 079904 18 I 2, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (njive i šume), upisane u k.o. Obarska Velika, za dan 12.08.2020. godine...

10.07.2020.

Prodaja kuće sa dvorištem (k.o. Bijeljina 1)

Prodaja kuće sa dvorištem (k.o. Bijeljina 1)

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 108800 19 I, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (kuća sa dvorištem), upisane u k.o. Bijeljina 1, za dan 11.08.2020. godine...

09.07.2020.

   1 - 10 / 110  >