Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Odjel za evropske integracije i strateško planiranje

14.12.2020.

Osnovna zaduženja Odjela za evropske integracije i strateško planiranje:

 • Učešće u svim aktivnostima iz nadležnosti VSTV-a BiH vezanim za proces pridruživanja BiH Evropskoj uniji, koje se odnose na poslove koordinacije iz oblasti strategija i politika evropskih integracija, s ciljem osiguranja efikasne interne koordinacije procesa evropskih integracija;
 • Poslovi saradnje sa Direkcijom za evropske integracije u koordinaciji usklađivanja pravnog sistema BiH sa acquis-em;
 • Kreiranje i implementacija mehanizama praćenja i izvještavanja rukovodstva o ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama VSTV-a BiH;
 • Pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške u radu radnih tijela i stalnih komisija iz djelokruga rada Odjela;
 • Saradnja s relevantnim institucijama i organizacijama vezano za ispunjavanje obaveza u procesu evropskih integracija;
 • Koordinacija postupka srednjoročnog planiranja, izrada potrebnih materijala i pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške u pripremi srednjoročnog plana rada;
 • Koordinacija postupka godišnjeg programiranja, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama VSTV-a BiH, priprema godišnjeg programa rada i izvještaja o njegovoj realizaciji;
 • Kreiranje i implementacija mehanizama praćenja pokazatelja uspjeha i rezultata, te izvještavanje o ispunjavanju obaveza utvrđenih planskim dokumentima VSTV-a BiH, u saradnji sa svim organizacionim jedinicama VSTV-a BiH;
 • Saradnja s relevantnim institucijama i organizacijama uključenim u provedbu Strategije za reformu sektora pravde u BiH (SRSP), učešće u radu radnih tijela SRSP-a i pripremi relevantnih izvještaja;
 • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka, te u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
 • Identifikovanje, razvijanje i primjena novih i poboljšanih načina rada potrebnih za podršku razvoja Sekretarijata VSTV-a BiH i realizaciju utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
 • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh