Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

16.04.2020.

Danas je održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine na kojem su učestvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH i rukovodioci svih petnaest osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni kolegij je održan putem videokonferencijskog sistema i to zahvaljujući podršci pruženoj od strane Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ustupljenih videokonferencijskih sistema instaliranih u pravosudnim institucijama Federacije BiH - Kantona.

Osnovna tema stručnog kolegija je bila analiza rada svih organizacionih jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme stanja nesreće, koje je uslijed pandemije koronavirusa (COVID 19) proglašeno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na postupanje sa licima lišenim slobode koja su zaražena ili potencijalno zaražena virusom korona, kao i na zaštitu službenika sudske policije od moguće zaraze koronavirusom, tj. obavezu korištenja raspoložive zaštitne opreme prilikom postupanja sa navedenim licima tokom izvršenja svih operativnih poslova i zadataka.

Posebno je naglašena potreba da svi rukovodioci organizacionih jedinica ulože maksimalan trud u odnosu na organizaciju rada i poduzimanje preporučenih mjera od strane Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih tijela, na način da se svi postavljeni zadaci izvrše pravovremeno uz istovremeno poduzimanje mjera i preporuka datih sa ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među službenicima sudske policije, nositeljima pravosudnih funkcija i uposlenim u pravosudnim institucijama, kao i među osobama sa kojima službenici sudske policije svakodnevno sarađuju ili su u neposrednom kontaktu.

Na kraju, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine je ukazao da bez obzira na pandemiju i proglašeno stanje nesreće, a imajući u vidu stvarne nadležnosti i ovlaštenja, Sudska policija Federacije BiH mora biti operativna, te je putem rukovodilaca organizacionih jedinica dodatno insistirao da u vrijeme trajanja pandemije i stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine svaki službenik sudske policije mora biti maksimalno društveno i profesionalno odgovoran, odnosno u svakom momentu se ponašati u skladu sa donesenim mjerama i preporukama nadležnih štabova i institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Ostale fotografije

 

 

 

Počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu

06.01.2020.

U skladu sa prethodno potpisanim ugovorima o međusobnim pravima i obavezama između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i sudskih policajaca pripravnika, dana 06.01.2020. godine na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika.

Obuku će shodno Nastavnom planu i programu koji je donio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH uz prethodno pribavljena mišljenja Federalnog ministra unutrašnjih poslova i Federalnog ministra pravde, u naredna tri mjeseca pohađati 17 novoprimljenih sudskih policajca pripravnika.

Polaznicima obuke se na početku obratio g. Edin Vehabović, pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i g. Damir Vejo, direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine se zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Policijskoj akademiji na omogućavanju organiziranja navedene obuke u okvirima Policijske akademije, te je polaznicima obuke ukazao na potrebu maksimalnog angažmana kako bi tokom tromjesečne obuke stekli što je moguće više potrebnih znanja i vještina za savladavanje izazova koji ih očekuju tokom praktične obuke koja će nakon ove obuke uslijediti u organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije BiH, a ukoliko polože stručni ispit za sudskog policajca i tokom kasnije profesionalne karijere. Isti je pored ostalog naglasio da će od onoga što polaznici ponesu sa policijske akademije uveliko ovisiti i njihovi kasniji rezultati rada, a shodno tome i eventualno napredovanje u karijeri.

Direktor Policijske akademije je polaznicima obuke poželio dobrodošlicu, te obzirom na dugogodišnju pozitivnu saradnju sa Sudskom policijom Federacije BiH iskazao nadu da će i ova generacija sudskih policajaca pripravnika, kao i dosadašnje generacije, uspješno okončati navedenu obuku i da će sa policijske akademije ponijeti znanje koje im je potrebno za profesionalno obavljanje poslova sudskog policajca.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Službenici Sudske policije Fereracije BiH posjetili mališane u Roditeljskoj kući u Sarajevu

18.12.2019.

Službenici Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo danas su posjetili mališane u Roditeljskoj kući u Sarajevu, i tako su im još jednom izmamili osmijeh na licu.

 

Ni ove godine nije izostala podrška i praznična posjeta naših velikih prijatelja iz Odjeljenja sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo, koji su donijeli poklone za naše mališane u Roditeljskoj kući. Svake godine oni probude veselje kod naših hrabrih heroja, jer mnogo njih ima san da postanu policajci kada odrastu.

Ukoliko i ostanu pri svojim odlukama da se bave ovim zanimanjem kada odrastu, onda sigurno imaju dobar uzor u ovim predivnim ljudima, koji pored svog teškog i odgovornog posla u zajednici, misle upravo na tu zajednicu i brinu za njene ugrožene dijelove.

Hvala još jednom od srca na svakom njihovom osmijehu i ispunjenoj želji. – stoji na Facebook stranici Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

27.09.2019.

Jučer je u Sarajevu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef Kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za protekli period tekuće godine, sa akcentom na operativne aktivnosti, odnosno analizu naredbi za dovođenje po pronalasku i naredbi za lišenje slobode, gdje se došlo do zaključka da najveći problem nerealizovanih naredni predstavlja migracija stanovništa.

Također, tokom tematskog dijela stručnog kolegija prisutni su informisani o tužbama službenika sudske policije i načinu isplate po pravomoćnim presudama, kao i o drugim radno – pravnim odnosima koji se odnose na službenike sudske policije.

Na kraju, glavni zapovjednik je prisutne upoznao o detaljima organizacije svečanosti u povodu obilježavanja Dana Sudske policije Federacije BiH, koja će biti organizovana 10.oktobra 2019. godine, u povodu 20 godina od formiranja Sudske policije Federacije BiH, na kojoj će se, između ostalog, dodjeljivati i pojedinačne i kolektivne nagrade sudske policije, svim zaslužnim službenicima i organizacionim jedinicama sudske policije, kao i drugim institucijama koje su tokom proteklih 20 godina pružale nesebičnu podršku Sudskoj policiji Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

01.07.2019.

Dana 27. i 28.06.2019. godine je u Lukavcu održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika i zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Na kolegiju je analiziran rad Sudske policije Federacije BiH za protekli period tekuće godine, sa akcentom na operativne aktivnosti, analizu upotrebe sredstava prinude, kao i analizu izvršenih kontrolno – nadzornih djelatnosti.

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH je nakon izvršene analize ukazao da se sveukupan rad i radni rezultati Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodu ove godine mogu ocijeniti visokom ocjenom, što je posebno značajno imajući u vidu obim i složenost poslova, odgovornosti i činjenicu da sudska policija svoje poslove izvršava sa nedovoljnim personalnim i materijalno tehničkih kapacitetima.

Glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH je tokom izlaganja ukazao na najbitnije detalje implementacije Plana i programa rada Sudske policije Federacije BiH za 2019. godinu, kojom prilikom je posebno naglasio na potrebu pojačanog angažmana kako rukovodnih službenika, tako svih drugih službenika sudske policije kako bi se unaprijedila organizacija i rezultati rada Sudske policije Federacije BiH, a sve u cilju izvršenja operativnih aktivnosti, odnosno naredbi sudova i tužilaštava, stvaranja potrebnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija, te održavanja potrebnog nivoa radne discipline u organizacionim jedinicama.

Također, tokom tematskog dijela stručnog kolegija prisutni su razmatrali prijedloge podzakonskih akata čije donošenje je predviđeno u narednom periodu, i to prijedlogu Etičkog kodeksa ponašanja službenika sudske policije, Pravilnika o ocjenjivanju službenika sudske policije i Pravilnika o nagradama u Sudskoj policiji Federacije BiH.

Tokom diskusije o prijedlogu Pravilnika o nagradama u Sudskoj policiji Federacije BiH prisutni na sastanku su donijeli zaključak da se kao relevantan datum za obilježavanje Dana Sudske policije Federacije BiH koristi 10. oktobar, tj. datum kada je Zakon o sudskoj policiji objavljen u Službenim novinama Federacije BiH. Također, a imajući u vidu da je 2019. godine punih 20 godina od početka rada prvih organizacionih jedinica i službenika sudske policije u istom povodu će se po prvi puta planirati organiziranje svečanosti u povodu obilježavanja Dana Sudske policije.

Na kraju, usaglašena je potreba za programiranjem i planiranjem aktivnosti koje će za cilj imati jačanje kapaciteta sudske policije sa posebnim akcentom na personalno i materijalno tehničko jačanje, a koji će rezultirati povećanjem efikasnosti u radu i stvaranjem adekvatnog sigurnosnog ambijenta u radu pravosudnih institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Pripadnica Civilne Garde Španije posjetila Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine

27.05.2019.

 

Dana 27.05.2019. godine g. Adriana M. Toston Diez, kapetan u Civilnoj Gardi Španije, pri Kriminalističko obavještajnoj jedinici za međunarodne poslove posjetila je Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine.

Imenovana je u sjedištu Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu primljena od strane g. Dženada Groše, glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, a istom sastanku je prisustvovao i g. Mirza Biber, inspektor za profesionalne standarde Sudske policije Federacije BiH.

G. Diez je tokom sastanka upoznata sa nadležnostima i aktuelnostima u radu Sudske policije Federacije BiH, a pored toga govorilo se i o mogućim modalitetima buduće saradnje Civilne Garde Španije i Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim akcentom na saradnju u vidu organiziranja edukacija za službenike sudske policije na temu sigurnosti i zaštite zgrada pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija.

Također, prisutni na sastanku su se usaglasili da je modele saradnje u narednom periodu moguće implemetirati putem IPA Fondova Europske unije ili TAIEX Projekata, a što će od strane glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije BiH biti inicirano prema Radnoj grupi VSTV-a BiH za sigurnost pravosudnih institucija i nositelja pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini i drugim relevantnim tijelima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh