Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Jadranka Lokmić-Misirača

zamjenik glavnog tužioca, Tužilaštvo BiH
potpredsjednik VSTV BiH
mandat: 11.2016–11.2020.

Jadranka Lokmić-Misirača diplomirala je na Pravnom  fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1980. godine.

U Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu obavila je pripravnički staž, a nakon položenog pravosudnog ispita 1982. godine, obavljala je poslove stručnog saradnika i zamjenika tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu sve do 2001. godine, kada je imenovana za zamjenika Kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu.

Za tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine 5. novembra  2003. godine, a za zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je 28. februara 2005. godine. Od 4.7.2011. godine, odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, Jadranka Lokmić-Misirača je vršilac dužnosti glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabrana je 1. oktobra 2012. godine od tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

U oktobru 2016. godine ponovo je izabrana za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH od strane tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Na sjednici VSTV-a BiH održanoj 19.6.2013. godine izabrana je za potpredsjednicu VSTV-a BiH.

Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH održanoj 12. i 13. oktobra 2016. godine ponovo je izabrana za potpredsjednicu Vijeća, sa početkom mandata od 2.11.2016. godine.  


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh