Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Berina Alihodžić

Berina Alihodžić
zamjenik glavnog tužioca, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo
član VSTV BiH
mandat: 9.2017-9.2021.

Berina Alihodžić rođena je 1956. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završila je 1981. godine. 
Nakon sticanja diplome obavila je pripravnički staž u Općinskom tužilaštvu 1 Sarajevo 1982. godine, nakon čega je položila i pravosudni ispit 1983. godine.
Od 1984. do 2003. godine radila je u Općinskom tužilaštvu 1 Sarajevo kao zamjenik Općinskog tužioca.
U januaru 2004. godine imenovana je za tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i tu dužnost je obavljala do aprila 2015. godine kada je izabrana za zamjenika glavnog tužioca ovog tužilaštva.
Za člana VSTV-a BiH izabrana je od strane kantonalnih tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine u junu 2017. godine. Također je član Udruženja tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine od 2001. godine.

Seminari i savjetovanja tokom pravosudne karijere:

  • Seminari i savjetovanja iz oblasti krivičnog prava u periodu od 1984. godine do 1992. godine;
  • Krivično pravo i krivični postupak - 1996. i 1997. godine;
  • Uloga tužioca u predkrivičnom postupku, Udruženje tužilaca FBiH - 1997. godine;
  • Aktuelni zakonski projekti u oblasti reforme pravosuđa, Federalno ministarstvo pravde - 2001. godine;
  • Zaštita ljudskih prava - diskriminacija, Njemačka fondacija, 2000. godine;
  • Nova rješenja u krivičnom zakonodavstvu FBiH, 1998. godine;
  • Usavršavanje vještine medijacije, Kanadski institut za rješenje sukoba, 2002. godine;
  • Medijacija - postati treća neutralna strana, Kanadski institut - 2002. godine; 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh