Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Odjel za unaprjeđenje efikasnosti i kvaliteta rada u sudovima

11.12.2020.

  Osnovna zaduženja Odjela za unaprjeđenje efikasnosti i kvaliteta  rada u sudovima: 

 • Pružanje podrške i sudjelovanje u izradi politika, strateških i drugih planskih dokumenata koji se odnose na rad sudova u BiH;
 • Pružanje stručne podrške stalnim komisijama i drugim radnim tijelima unutar VSTV-a BiH iz nadležnosti rada sudova;
 • Predlaganje i sprovođenje aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje efikasnosti, kvaliteta i transparentnosti rada sudova;
 • Uspostavljanje i održavanje saradnje sa drugim institucijama i organizacijama iz domena rada sudova;
 • Izrada projektnih prijedloga i implementacija projekata u segmentu rada sudova;
 • Koordinacija svih projekata koji se odnose na rad sudova;
 • Praćenje statističkih pokazatelja kojim se mjeri uspješnost mjera usvojenih radi unaprjeđenja rada sudova;
 • Praćenje, analiza i pružanje podrške sudovima u pripremi i izvršenju budžeta;
 • Analiza potreba i izrada prijedloga tema za početnu obuku i stručno usavršavanje sudija, u saradnji sa Odjelom za sudsku dokumentaciju i edukaciju;
 • Praćenje materijalno-tehničke osposobljenosti sudova, predlaganje mjera i podrška u procesu uspostavljanja standardiziranih uslova rada;
 • Nadzor nad primjenom uspostavljenih kvantitativnih i kvalitativnih kriterija za razvoj karijere jačanjem mehanizama međusobne povezanosti različitih faza karijere u pravosuđu, sa ciljem postizanja efektivnijeg i efikasnijeg pravosuđa;
 • Unaprjeđenje sistema za upravljanje ljudskim resursima u pravosudnom sistemu, naročito u odnosu na izradu kriterija za ocjenjivanje sudija;
 • Unošenje, ažuriranje i upravljanje podacima u postojećim bazama podataka te, u koordinaciji sa Odjelom za IKT, učestvovanje u analizi i osmišljavanju aplikativnih rješenja za baze podataka, sistema i procesa neophodnih za podršku rada odjela;
 • Učešće u postupcima srednjoročnog planiranja, godišnjeg programiranja, praćenja i izvještavanja u VSTV-u BiH;
 • Identifikovanje, razvoj i implementacija novih i poboljšanih načina rada za podršku razvoju Sekretarijata VSTV-a BiH i postizanja utvrđenih ciljeva VSTV-a BiH;
 • Obavljanje ostalih aktivnosti proizašlih iz nadležnosti Odjela i drugih zadataka po nalogu direktora Sekretarijata VSTV-a BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh