Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Akcioni plan za provedbu odluka Ustavnog suda BiH

Na sjednici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, održanoj 25. i 26. 10.2017.godine, razmatran je i usvojen Akcioni plan za provedbu odluka Ustavnog suda BiH

15.12.2017.

Ceremonija završetka OSCE-ovog projekta „Jačanje kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini”

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je uspješan završetak projekta koji predstavlja dio dugogodišnje podrške Misije OSCE-a u BiH razvoju pravosuđa i jačanju njegovih kapaciteta za procesuiranje predmeta ratnih zločina

12.12.2017.

Kroz unapređenje ključnih faza krivičnog postupka do efikasnijeg rješavanja predmeta ratnih zločina 08.12.2017.

VSTV BiH se pridružilo svjetskoj kampanji “16 dana” i obilježilo međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 08.12.2017.

Dodjela certifikata tužiocima učesnicima specijalističke obuke iz privrednog i organizovanog kriminala 07.12.2017.

Lažno prijavljivanje krivičnih djela zahtjeva posebnu pažnju policijskih agencija i tužilaštava, zaključeno na sastanku rukovodilaca tužilaštava i policijskih tijela na strateškom nivou 07.12.2017.

Ceremonija povodom završetka rekonstrukcije i dogradnje zgradâ Osnovnog i Okružnog suda u Banja Luci 06.12.2017.

Završetak izgradnje zgrade Tužilaštva BiH 04.12.2017.

Obilježen završetak rekonstrukcije zgradâ Kantonalnog suda i Kantonalnog tužilaštva u Mostaru 01.12.2017.

Selim Karamehić član Vijeća u punovremenom radnom angažmanu od 1.12.2017. 30.11.2017.

više

HJPC info&documents in English
Podrška pravosuđu u BiH
Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa
USAID-ov Projekat pravosuđa u BiH - JUSTICE projekat
Kvalifikaciono testiranje i pregled rang listi
Pravosudni Informacioni sistem u službi građana
Interaktivna mapa o radu sudova u BiH
Imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija
Video-konferencijski sistem u pravosuđu BiH
Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine (IEP BiH)
  • 1
  • 2
  • 3
Web servisi

Adrese, telefoni, internet adrese. Mogućnost pretrage.

Adresar pravosudnih institucija

Web servisi

Dostupno više od 10.000 odluka. Pristupite najvećoj bazi sudskih odluka u BiH.

Sudska praksa u BiH

Web servisi

U bilo koje vrijeme, sa bilo kojeg mjesta

Pristup sudskim predmetima putem Interneta

Sedmice sudske nagodbe
Zaštita svjedoka