Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Bivši članovi VSTV-a BiH

   1 - 16 / 27  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Milan Tegeltija

Milan Tegeltija

sudija Osnovnog suda u Banja Luci predsjednik VSTV BiH mandat: 7.2014. – 7.2022. (Milan Tegeltija, predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci, zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH Milorada Novkovića, predsjednika Okružnog suda u Banja Luci, kojem je 7. jula 2014. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Jadranka Lokmić-Misirača

Jadranka Lokmić-Misirača

zamjenik glavnog tužioca, Tužilaštvo BiH; potpredsjednik VSTV-a BiH; mandat: 11.2016–11.2020. (Zamijenila je 19.6.2013. godine Fadilu Amidžić na mjestu potpredsjednice VSTV-a BiH, koja je, 17.6.2013. godine podnijela ostavku na ovu poziciju. Na mjestu člana VSTV-a BiH zamjenila je Biljanu Simeunović, tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojoj je, 3.11.2012. godine, istekao mandat.)

Ružica Jukić

Ružica Jukić

sudija, Općinski sud u Tuzli; potpredsjednik VSTV-a BiH; mandat: 06.2014 – 06.2020. (Ružica Jukić, sudija Općinskog suda u Tuzli, zamijenila je Danijelu Mikić, sudiju Općinskog suda u Sarajevu, kojoj je, 3.6.2012. godine, istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Zijad Kadrić

Zijad Kadrić

sudija, Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 4.2013-4.2017. (Zijad Kadrić, sudija Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH, zamijenio je Zekeriju Mujkanovića, glavnog tužioca Tužilaštva Brčko Distrikta BiH, kojem je, 31.3.2009. godine, istekao mandat na mjesto člana VSTV BiH-a i potpredsjednika VSTV-a BiH.)

Goran Radević

Goran Radević

sudija, Sud Bosne i Hercegovine; član VSTV-a BiH; mandat: 2.2013-2.2017. (Goran Radević, sudija Suda BiH, zamjenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH Darku Samardžića, sudiju Suda BiH, koji je u decembru 2012. godine, podnio ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Alma Džaferović

Alma Džaferović

tužilac, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona; član VSTV-a BiH; mandat: 9.2013-9.2017. (Alma Džaferović, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, zamjenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH Fadilu Amidžić, zamjenicu glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, koja je u julu 2013. godine, podnijela ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Obren Bužanin

Obren Bužanin

sudija Vrhovnog suda RS; član VSTV-a BiH; mandat: 9.2011-9.2015. (Obren Bužanin, sudija Vrhovnog suda RS, zamjenio je Staku Gojković, sudiju Vrhovnog suda RS.)

Ilijas Midžić

Ilijas Midžić

advokat, izabran od strane Advokatske komore FBiH; član VSTV-a BiH; mandat: 01.2013-01.2017. (Ilijas Midžić, advokat iz Bihaća, izabran je za člana VSTV-a BiH ispred Advokatske komore FBiH, umjesto Asima Crnalića kojem je mandat na mjesto člana VSTV-a BiH istekao u januaru 2013. godine.)

Jadranka Ivanović

Jadranka Ivanović

advokat, izabrana od Advokatske komore RS; mandat: 6.2015. – 6.2019. (Jadranka Ivanović, advokat, zamijenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Jovana S. Čizmovića, advokata, kojem je, u junu 2015. godine, istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Milana Popadić

Milana Popadić

pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 12.2012-12.2016. (Milana Popadić zamjenila je advokata Zdravka Rajića, kojem je 17. jula 2012. godine istakao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.) Podnijela ostavku na mjesto člana VSTV-a BiH u septembru 2016. godine.

Zdravko Rajić

Zdravko Rajić

advokat, izabran od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 10.2012-10.2016. (Zdravko Rajić zamjenio je 23.10.2012. godine advokata Zahida Kovača kojem je u julu 2012. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Milijana Buha

Milijana Buha

doc.dr. Milijana Buha, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, izabrana od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH; član VSTV-a BiH; mandat: 10.2016-10.2020. (Milijana Buha zamijenila je 24.10.2016. godine advokata Zdravka Rajića kojem je u oktobru 2016. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Violanda Šubarić

Violanda Šubarić

sudija Vrhovnog suda RS; član VSTV-a BiH - mandat: 9.2015-9.2019. (Violanda Šubarić, sudija Vrhovnog suda RS, zamjenila je na mjestu člana VSTV-a BiH Obrena Bužanina, sudiju Vrhovnog suda RS, kojem je u septembru 2015. godine istekao mandat na mjesto člana VSTV-a BiH.)

Jovan S. Čizmović

Jovan S. Čizmović

advokat, izabran od strane Advokatske komore RS; član VSTV-a BiH; mandat: 6.2011-6.2015. (Jovan S. Čizmović, advokat, zamijenio je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Zlatka Kneževića, advokata, koji je, u junu 2011. godine, podnio ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Mirsada Hadžić

Mirsada Hadžić

tužilac, Okružno tužilaštvo u Banja Luci; član VSTV-a BiH; mandat: 02.2011-02.2015. (Mirsada Hadžić, tužilac Okružnog tužilaštva u Banja Luci, zamijenila je, na mjestu člana VSTV-a BiH, Goranu Zlatković, tužioca Okružnog tužilaštva u Doboju, koja je, u februaru 2011. godine, podnijela ostavku na dužnost člana VSTV-a BiH.)

Amir Jaganjac

Amir Jaganjac

predsjednik Vrhovnog suda FBiH; član VSTV BiH; mandat: 06.2012-06.2016. Podnio ostavku na mjesto člana VSTV-a BiH u januaru 2013. godine.

   1 - 16 / 27  >