Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Brošure

   1 - 6 / 7  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacionog i informacionog sistema

Konsolidacija i dalji razvoj pravosudnog komunikacionog i informacionog sistema

09.07.2018.

Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa II

Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa II

05.07.2018.

Informatizacija pravosuđa Bosne i Hercegovine

Informatizacija pravosuđa Bosne i Hercegovine

11.02.2016.

Desetljeće utemeljenja i rada VSTV-a BiH

Desetljeće utemeljenja i rada VSTV-a BiH

17.07.2014.

Informatizacija pravosuđa BiH

Informatizacija pravosuđa BiH

30.09.2011.

Brošure za korisnike sudskih i tužilačkih usluga

Brošure za korisnike sudskih i tužilačkih usluga

12.07.2011.

   1 - 6 / 7  >