Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnosti Sekretarijata VSTV-a BiH

Stručne, finansijske i administrativne poslove Vijeća obavlja Sekretarijat, pod nadzorom predsjednika i dva potpredsjednika Vijeća.

U poslove Sekretarijata spada, između ostalog, pružanje administrativne podrške, obavljanje pravnog, finansijskog i drugog istraživanja neophodnog kako bi Vijeće ostvarivalo svoj mandat u skladu sa zakonom, kao i davanje strateških savjeta o pitanjima vezanim za izvršavanje mandata Vijeća.

Također, Sekretarijat izrađuje nacrte odluka koje donosi Vijeće, izvršava odluke koje usvaja Vijeće i redovno izvještava Vijeće o svojim aktivnostima. Sekretarijat je nadležan i za izradu prijedloga godišnjeg budžeta i godišnjeg izvještaja Vijeća, koje pregledaju predsjednik i dvojica potpredsjednika Vijeća.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh