Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Slavo Lakić

tužilac Federalnog tužilaštva FBiH
član VSTV BiH
mandat: 7.2014-7.2022.

Slavo Lakić rođen je 26. januara 1954. godine u Brezi, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1977. godine, a pravosudni ispit je položio 1991. godine u Sarajevu.

Prvo radno iskustvo stekao je u Brezi, radeći od 1979. do 1980. godine kao šef pravnih poslova GUP „Sretno“ Breza, zatim kao referent za imovinsko prave poslove SO Breza od 1980. do 1981. godine, kao sekretar opštinskog sekretarijata za opštu upravu Općine Breza od 1981. do 1982. godine te kao sekretar skupštine Općine Breza od 1982. do 1987. godine.

Za predsjednika Općinskog suda za prekršaje u Brezi imenovan je 1987. godine. U periodu od 1988. do 1990. godine obavljao je dužnosti predsjednika Izvršnog odbora Općine Breza. Poslove inspektora za Organizaciju uprave SRBiH Općina Breza obavljao je od 1990. do 1992. godine, dok je poslove inspektora za rad SRBiH Općina Breza obavljao od februara do juna 1992. godine.

Pravosudnu karijeru nastavio je u septembru 1995. godine radeći kao zamjenik Osnovnog vojnog tužioca Bijeljina, zatim kao stručni saradnik u Republičkom javnom pravobranilaštvu Republike Srpske u Bijeljini od 1996. do 1997. godine. Poslove zamjenika osnovnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu Brčko (Republika Srpska) obavljao je od 1997. do 2001. godine, nakon čega je do maja 2004. radio kao zamjenik javnog tužioca Brčko distrikta BiH. Od maja 2004. do februara 2012. godine radio je kao zamjenik glavnog javnog tužioca Brčko distrikta BiH.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je imenovalo g. Lakića za tužioca Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine u martu 2012. godine.

Za člana VSTV-a BiH iz reda tužilaca Federalnog tužilaštva FBiH izabran je na sjednici Kolegija Federalnog tužilaštva FBiH 9. maja 2014. godine.

Tužioci Federalnog tužilaštva FBiH iskazale su povjerenje tužiocu Lakiću ponovo ga izabravši za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u maju 2018. godine.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh