Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Šta kandidat treba uraditi nakon što kompletira prijavni materijal?

 

Kompletan prijavni materijal kandidat treba poslati poštom ili dostaviti na adresu:

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Nepotpune i neblagovremene prijave ne uzimaju se u razmatranje.

Kandidati koji ne ispunjavaju zakonske uslove ili čije prijave su neblagovremene ili nepotpune neće se uzimati u razmatranje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh