Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u VSTV-u BiH

26.10.2014.

Interno prijavljivanje korupcije u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH

Na osnovu člana 16. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 5. stav (2) i članom 13. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine usvojilo je Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju u VSTV BiH.

U skladu sa Pravilnikom, Vijeće je donijelo Odluku o imenovanju Komisije za prijem, evidenciju i postupanje sa prijavama korupcije, u sastavu:

  1. Marjana Popović, zamjenik šefa Kabineta Predsjedništva VSTV BiH;
  2. Tatjana Petrović - Jovanović, šef Odjela za pravna pitanja Sekretarijata VSTV BiH;
  3. Alena Kurspahić - Nadarević, glavni disciplinski tužilac Ureda disciplinskog tužioca VSTV BiH, a u slučaju njene odsutnosti, zamjenski član je Asmir Baćevac, disciplinski tužilac Ureda disciplinskog tužioca VSTV BiH.

Obrazac za prijavu korupcije može se preuzeti ovdje, a prijava se može podnijeti putem pošte, odnosno putem e-maila: vstv.prijavakorupcije@pravosudje.ba ili dostavljanjem prijave u sandučić u sjedištu Vijeća na adresi Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo.

Putem ovih komunikacijskih kanala mogu se podnositi prijave za korupciju i nepravilnosti isključivo za VSTV BiH, a ne za druge institucije na nivou BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh