Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Do efikasnijeg rada sudova u Mostaru kroz podršku VSTV-a BiH

09.09.2020.

Kantonalni sud u Mostaru i Općinski sud u Mostar bit će dio procesa poboljšanja rada pravosuđa kojeg Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine provodi kroz Projekt unapređenja kvaliteta pravosuđa, uz finansijsku podršku Vlade Norveške i saradnju sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske.

Ciljevi projekta, do sada postignuti rezultati, njihova održivost, kao i pozitivni primjeri pravosudnih institucija koje su bile dio projektnih aktivnosti i napravile značajne pomake u radu, predstavljeni su predsjednicima Kantonalnog suda u Mostaru i Općinskog suda u Mostaru te sudijama građanskog referata oba suda.

Sudovi u Mostaru, u narednom periodu, bit će aktivno uključeni u realizaciju aktivnosti u okviru Projekta VSTV-a BiH usmjerenog na reformu pravosuđa i poboljšanje kvalitete rada pravosudnih ustanova.

Na sastanku u Mostaru, sudije Općinskog suda iskazale su potrebu i spremnost za usvajanje Smjernica za postupanje u izvršnom postupku kojim bi ujednačili tumačenje i praksu nedorečenih odredbi Zakona o izvršnom postupku, po uzoru na Smjernice za postupanje u parničnom postupku koje su izradili ciljni sudovi prethodno uključeni u Projekt.

Sve naredne aktivnosti bit će usmjerene na kreiranje uslova za efikasniji rad uposlenih u ovim institucijama te jednostavniji pristup građana uslugama i jačanju povjerenja u rad institucija.

Sastancima u Mostaru prisustvovali su predstavnici Projekta, voditeljica projekta Sudskog vijeća Nizozemske, predsjednici Kantonalnog suda u Mostaru i Općinskog suda u Mostaru, kao i sudije građanskog/parničnog referata oba suda. Na sastancima se razgovaralo o unapređenju kvaliteta pravosuđa, mehanizmima koji vode ka efikasnijem provođenju postupaka, kao i o načinima uspostavljanja saradnje između sudova. Također, su mu prisustvovale sudije koje su učestvovale u implementaciji prethodnih faza Projekta i koje su sa kolegama iz Mostara podijelile svoja iskustva.

Sastanci i sve aktivnosti VSTV BiH organizuju se uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera za sprječavanje pojave i širenja virusa COVID – 19.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Sastanak Mostar 0809.jpg