Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Zakon o VSTV-u BiH

Ovim zakonom osniva se Visoko sudsko i tužilačko vijeće i regulira: njegov rad, organizacija, nadležnosti, ovlaštenja i uslovi i mandat za vršenje sudijske i tužilačke funkcije, imenovanje sudija i tužilaca, disciplinska odgovornost sudija i tužilaca, privremeno udaljenje sudija i tužilaca od vršenja dužnosti, nespojivost dužnosti sudija i tužilaca sa drugim funkcijama, prestanak mandata sudija i tužilaca i druga pitanja u vezi sa radom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Zakon o VSTV-u BiH - Integralni tekst


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh

 

Inicijativa VSTV-a BiH za reviziju Zakona o VSTV-u BiH

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je, u skladu sa peer review preporukama Evropske komisije, na sjednici VSTV-a BiH održanoj 28. i 29. juna 2018. godine usvojilo Inicijativu za reviziju Zakona o VSTV-u BiH.

Inicijativa je upućena Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine na postupanje u skladu sa zaključkom usvojenim na Ministarskom sastanku održanom 2. jula 2018. godine, u okviru Strukturiranog dijaloga o pravosuđu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine: „Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine (MP) će odmah sazvati Radnu grupu odgovornu za izradu nacrta Zakona o VSTV-u. Sve relevantne institucije trebaju osigurati što brže imenovanje svojih predstavnika u Radnoj grupi. Zakonodavna inicijativa koju je pripremio VSTV, u skladu sa preporukama Evropske komisije, predstavlja dobar osnov za dalju diskusiju, te je kao takvu Radna grupa Ministarstva pravde treba uzeti u obzir.“

Inicijativa VSTV-a BiH nalazi se na linku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh