Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

IN MEMORIAM, DRAGAN NINKOVIĆ

02.07.2020.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je preminuo Dragan Ninković, tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.   

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog tužioca Ninkovića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Dragan Ninković je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio 1982. godine u Sarajevu.

Karijeru je započeo 1979. godine kao zamjenik opštinskog društvenog pravobranioca samoupravljanja Sarajevo, nakon čega započinje advokatsku karijeru u periodu od oktobra 1982. do aprila 1992. godine.

Od novembra 1997. do novembra 2003. godine bio je v.d. osnovnog javnog tužioca Republike Srpske.

Na poziciju tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, podružna kancelarija Višegrad, imenovan je u novembru 2003. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, BORISLAV MILEŠIĆ

01.07.2020.

S velikim žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je uvaženi tužitelj Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona Borislav Milešić, preminuo dana 01.07.2020. godine. Borislav Milešić je rođen 16.02.1956. godine u Zenici.

Pravni fakultet je završio 1980. godine u Sarajevu. Na poziciju Kantonalnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona imenovan je 2004.godine. 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija

25.06.2020.


(Sarajevo, 25. juni 2020. godine) – Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 24. i 25. juna 2020. godine u Sarajevu, donio odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su: 

  • Debeljević Milorad, na poziciju zamjenika glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini;
  • Muharemović Karić Elbisa, na poziciju sutkinje Okružnog suda u Bijeljini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani su:

  • Kovač-Grabonjić Sanela, na poziciju sutkinje Vrhovnog suda Federacije BiH;
  • Željko Živković, na poziciju predsjednika Općinskog suda u Orašju.

Na nivou Brčko distrikta BiH, imenovani su:

  • Memišević Ajsela, na poziciju sutkinje Osnovnog suda Brčko distrikta BiH;
  • Kavazović Zlatan, na poziciju sudije Osnovnog suda Brčko distrikta BiH.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTS BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata; stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri; sposobnosti da nepristrano, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje; odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla i profesionalne nepristranosti.

Pri imenovanju, VSTS BiH primjenjuje odgovarajuće ustavne odredbe kojima se uređuju jednaka prava i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih te poštuje ravnomjernu zastupljenost spolova.

Novoimenovani nosioci pravosudnih funkcija će stupiti na dužnost 1. avgusta 2020. godine.

                                                                                                          -kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh

 

Sanela Gorušanović-Butigan izabrana za potpredsjednicu VSTV-a BiH

24.06.2020.

(Sarajevo, 24. juni 2020. godine) – Sanela Gorušanović-Butigan izabrana je za novu potpredsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) jednoglasnom odlukom prisutnih članova VSTV-a BiH, na sjednici Vijeća održanoj 24. juna 2020. godine. 

Dužnosti potpredsjednice VSTV-a BiH obavljat će naredne četiri godine.

Sanela Gorušanović-Butigan rođena je u Sarajevu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Pripravnički staž je obavila na Općinskom sudu II Sarajevo u periodu od 1999. do 2001. godine, a pravosudni ispit položila u junu 2001. godine pred Komisijom Federalnog ministarstva pravde.

Kao stručna saradnica Općinskog suda u Sarajevu je radila od septembra 2001. do marta 2007. godine.

Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu je imenovana u martu 2007. godine, gdje u kontinuitetu do danas radi na parničnom odjeljenju. Paralelno obavlja i dužnost zemljišno - knjižnog sudije u Zemljišno - knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu.

Predavač je i učesnik većeg broja seminara, savjetovanja i konferencija u oblasti primjene Zakona o zaštiti od klevete i člana 10. Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, te međunarodnim projektima pod pokroviteljstvom VSTV-a BiH.

Za člana VSTV-a BiH izbrana je u junu 2020. godine iz reda sudija kantonalnih i općinskih sudova Federacije Bosne i Hercegovine.

- kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zaključci VSTS-a BiH vezani za saradnju sa privremenom istražnom komisijom predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

24.06.2020.

(Sarajevo, 24. juni 2020. godine) – Tokom prvog dana sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, koja se održava 24. i 25. juna 2020. godine, usvojeni su sljedeći zaključci vezani za saradnju sa Privremenom istražnom komisijom Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine:

  1. Savjet potvrđuje svoje zaključke povodom Privremene istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (dalje u tekstu: PDPSBiH) koji su usvojeni na sjednici održanoj 18.7.2019. godine.
  2. Sudovi i tužilaštva mogu PDPSBiH i njenim tijelima dostaviti podatke iz službene evidencije ili o radu institucije na zahtjev, za koje procjene da ne ugrožavaju nezavisnost pravosuđa, bez dostavljanja bilo kojeg podatka o pojedinačnim predmetima.
  3. Sudije i tužioci koji samostalno odluče da se odazovu na poziv privremene istražne komisije, dužne su tom prilikom suzdržati se od odgovora na pitanja ili komentarisanja, sudskih, tužilačkih i disciplinskih predmeta.

Navedeni zaključci usvojeni su jednoglasno.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

U VSTV-u organizovano dobrovoljno darivanje krvi

12.06.2020.

U prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) 10. juna 2020. godine održana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

U akciji darivanja, koja je realizovana uz podršku Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, učestvovala su 45 zaposlenika Suda Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.

Akcija se u okviru VSTV-a BiH tradicionalno organizuje svake godine u susret 14. junu - Svjetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

IN MEMORIAM, AMER SPAHIĆ

08.06.2020.

Sa žaljenjem obavještavamo pravosudnu zajednicu da je Amer Spahić, sudija Kantonalnog suda u Goraždu, preminuo 6.6.2020. godine.   

Povodom nenadoknadivog gubitka porodici i svim kolegama i prijateljima uvaženog sudije Spahića, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija, članovi VSTV-a BiH, zajedno sa direktorom Sekretarijata VSTV-a BiH i uposlenicima, izražavaju duboko saučešće. 

Komemoracija će se održati u zgradi Centra za kulturu u Goraždu u ponedjeljak 8.6.2020. godine u 12.00 h, dok je ispraćaj u 14.00 h na gradskom groblju Kolijevke.

Amer Spahić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1986. godine, a pravosudni ispit je položio 1996. godine u Sarajevu.

Karijeru je započeo kao inspektor za rad i zaštitu na radu SK Opštine Goražde u februaru 1992. godine.

U augustu 1992. godine izabran je za osnovnog javnog tužioca u Općinskom tužilaštvu Goražde gdje je dužnost obavljao do novembra 1993. godine, kada je imenovan za sudiju u Okružnom vojnom sudu Goražde.

Od decembra 1996. godine obavljao je dužnosti sudije u Kantonalnom sudu u Goraždu. 

Bio je član Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja za krivično pravo i kriminologiju.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

„Moj vodič kroz krivični postupak“ – publikacija namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela

05.06.2020.

U okviru Projekta „Unapređenje efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza“ (Projekat), kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), izrađena je ilustrirana publikacija pod nazivom „Moj vodič kroz krivični postupak“. Publikacija je namijenjena djeci žrtvama/svjedocima krivičnih djela, uzrasta od 12 do 18 godina, kao i njihovim roditeljima/starateljima, sa ciljem upoznavanja ove ranjive grupe sa njihovim pravima tokom pokretanja i trajanja krivičnog postupka.

Publikacija predstavlja sveobuhvatan vodič, kojim se detaljno predstavlja tok krivičnog postupka, učesnici  postupka i njihova uloga, uloga djeteta, te prava i obaveze djeteta tokom postupka, kao i dodatne napomene za roditelje/staratelje, kako bi se pružila što bolja zaštita djeteta.

Pored toga, vodičem su, na pojednostavljen način, obuhvaćene sve relevantne zakonske odredbe, koje se primjenjuju na svjedočenje maloljetnika u krivičnom postupku, a koje su dodatno objašnjene i pažljivo izrađenim ilustracijama.

„Moj vodič kroz krivični postupak“ izrađen je u saradnji sa Kosović Jasminom, bivšom sutkinjom Suda BiH, Vardo Melisom,  psihologinjom Kantonalnog tužiteljstva Zenica, i Durmišević Emirom, freelance ilustratorom, animatorom i profesorom na Američkom univerzitetu u Sarajevu.

Publikacija je dostupna u verzijama na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Zahtjev za preispitivanje odluke Suda BiH

04.06.2020.

VSTV BiH je podnio Zahtjev za preispitivanje odluke Suda BiH vezane za Pravilnik o postupku ocjenjivanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Svojim Zahtjevom VSTV BiH pobija presudu u cjelosti zbog povrede pravila postupka koji je prethodio donošenju pobijane odluke i povrede zakona Bosne i Hercegovine.

U prilogu dostavljamo kopiju originala zahtjeva.  


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Saopštenje za javnost Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine

04.06.2020.

(Sarajevo, 4. juni 2020. godine) – Tokom sjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, koja je održana 3. i 4. juna 2020. godine, usvojeno je saopštenje za javnost sljedećeg sadržaja:

Sloboda izražavanja predstavlja jedan od suštinskih temelja demokratskog društva. U skladu sa tim i političko izražavanje uključuje sva pitanja koja se tiču društva uopšte. Stoga je kritika i propitivanje rada pravosuđa legitimno pravo predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti, te predstavnika političkih stranaka.

Međutim, sloboda izražavanja podliježe većem broju dozvoljenih ograničenja u koje spada i interes očuvanja autoriteta i nepristranosti pravosuđa.

Nezavisnost pravosuđa je preduslov za vladavinu prava i osnovna garancija pravednog suđenja. Izjave i saopštenja visokih političkih zvaničnika, date povodom rada Tužilaštva Bosne i Hercegovine u predmetu vezanom za nabavku respiratora, predstavljaju neprimjeren i neprihvatljiv pritisak na pravosudni sistem i ugrožavanje integriteta tužilačkog sistema. Posebno su zabrinjavajuće i neprihvatljive uvrede i omalovažavanja upućena glavnog tužiteljici i postupajućim tužiocima Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Političari moraju imati odgovornost za javno izgovorenu riječ, te posjedovati svijest da izrečenim stavovima mogu podstaći govor mržnje, koji u našem društvu postaje sve više legitiman oblik komunikacije.

Podsjećamo da neprihvatljive izjave, koje su neposredni povod ovog saopštenja, nisu izolovan slučaj, već višegodišnja praksa predstavnika mnogih političkih partija i nosilaca javne vlasti. Takve neuravnotežene kritike koje upućuju političari neodgovorne su i mogu uzrokovati ozbiljne probleme. Njima se može dodatno i nepotrebno ugroziti povjerenje javnosti u pravosuđe koje je trenutno na nezadovoljavajućem nivou, te dovesti do napada na ustavnu ravnotežu demokratske države ili poticaja nepoštivanja sudskih odluka i demokratske podjele vlasti.

To nikako ne znači da nismo svjesni određenih manjkavosti i opravdanih kritika pravosudnog sistema. Stoga očekujemo od tužilaca da pravilno istraže i pokrenu postupke pred nadležnim sudovima u slučajevima bilo kakvih sumnji o zloupotrebama sredstava u procesu javnih nabavki, uključujući i onih za vrijeme aktuelne pandemije, kao i sve navode o korupciji uopšte.

Dijelimo mišljenje da je u javnim nabavkama ključ za efikasnu i transparentnu javnu potrošnju, te pozivamo zakonodavnu vlast da unaprijede propise o javnim nabavkama, dok od tužilačkog sistema očekujemo maksimalno intenziviranje rada na predmetima korupcije i organizovanog kriminala, koji mora imati vidljive rezultate i napredak.

Od nosilaca pravosudnih funkcija se očekuje da svojim radom otklone svaku sumnju da su izvršioci bilo kakvog neprimjernog političkog uticaja te da ovlaštenja koja su im povjerena vrše u skladu sa ustavom i zakonom.

 

                                                                                                                                                                 - kraj -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh