Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Goran Nezirović

sudija, Vrhovni sud FBiH  
član VSTV BiH
mandat: 2.2017–2.2021.

Goran Nezirović rođen je 1960. godine u Bijeljini.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1984. godine, a pravosudni ispit položio 1986. godine u Sarajevu.

Sudijsku karijeru započeo je 1985. godine kao pripravnik u Osnovnom sudu u Brčkom, a u martu 1988. godine izabran je za stručnog saradnika u Osnovnom sudu Bosanski Šamac. Za sudiju Osnovnog suda u Bosanskom Šamcu izabran je u maju 1990. godine.

Od septembra 1995. godine radio je kao sudija Općinskog suda u Lukavcu, a u martu 2003. godine izabran je za sudiju Kantonalnog suda u Tuzli.

Za sudiju Vrhovnog suda Federacije BiH izabran je u martu 2008. godine, gdje radi na građanskom referatu. Predsjednik je jednog od pet vijeća u okviru Građanskog odjeljenja.

Stalni je edukator pri Centru za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH, a u periodu od 2004. do 2006. godine bio je predsjednik Udruženja sudija Tuzlanskog kantona.

Za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine izabran je 5. februara 2013. godine od sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

Sudije Vrhovnog suda Federacije BiH iskazale su povjerenje sudiji Neziroviću ponovo ga izabravši za člana Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh