Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Nastavak podrške Vladâ Norveške i Nizozemske pravosuđu BiH

25.01.2019.

Planiranje aktivnosti Projekta unapređenja kvalitete pravosuđa

Predstavnici Sudske administracije Norveške i Sudskog vijeća Nizozemske boravili su od 21. do 24. januara u Bosni i Hercegovini gdje su se sastali s predstavnicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) te predstavnicima prvostepenih i drugostepenih sudova u BiH.

Ova posjeta označila je početak implementacije Projekta unapređenja kvalitete pravosuđa (Projekat) kojeg finansira Vlada Norveške, a implementira VSTV BiH u saradnji sa partnerima Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske. Saradnja je usmjerena na sljedeće oblasti:

• Jačanje uprave sudova;
• Razvoj saradnje između prvostepenih i drugostepenih sudova;
• Kvalitetnije i efikasnije vođenje parničnog postupka;
• Promjenu organizacione kulture, koja podrazumijeva razvoj osjećaja odgovornosti i vlasništva za kolektivne radne ciljeve i rezultate;
• Harmonizaciju sudske prakse;
• Unapređenje kvalitete sudskih odluka.

Tokom boravka u Sarajevu, goste su primili  članovi VSTV-a BiH, sudija Vrhovnog suda FBiH Goran Nezirović, sutkinja Vrhovnog suda RS Violanda Šubarić, sudija Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH Selim Karamehić, sudija Suda BiH Dragomir Vukoje, direktor Sekretarijata VSTV-a BiH Admir Suljagić i predstavnici Projekta. Razgovarano je o planu rada Projekta u smislu efikasne implementacije aktivnosti.

U okviru posjete organizovan je inicijalni sastanak u Tuzli sa predsjednicima i sudijama 18 ciljnih sudova Projekta među kojima su: Apelacioni sud Brčko Distrikta BiH, okružni sudovi u Bijeljini, Doboju, Trebinju i kantonalni sudovi u Tuzli, Zenici, Novom Travniku, Mostaru i Širokom Brijegu te osnovni sudovi u Brčko Distriktu BiH, Bijeljini, Trebinju, Doboju i općinski sudovi u Tuzli, Zenici, Travniku, Mostaru i Širokom Brijegu. Tokom inicijalnog sastanka prisutnima se obratio Wiggo Storhaug Larssen, sudija Apelacionog suda Gulating u Norveškoj i ambasador Kraljevine Nizozemske NJ.E. Reinout Vos, koji su naglasili važnost nastavka saradnje između Sudskog vijeća Nizozemske, Sudske administracije Norveške, VSTV-a BiH i sudova u BiH koja doprinosi unapređenju efikasnosti i kvalitete pravosuđa u BiH.

Također su upriličene i terenske posjete sudovima u Brčko Distriktu BiH, Tuzli i Bijeljini tokom kojih su održani sastanci sa sudijama na kojima su prezentirani materijali na osnovu kojih će se ostvariti daljnja saradnja usmjerena na navedene oblasti.

U sastavu delegacije Norveške bili su Audun Hognes Berg, rukovodilac Međunarodnog sekretarijata Sudske administracije Norveške i Wiggo Storhaug Larssen, sudija Apelacionog suda Gulating dok su delegaciju Nizozemske predstavljali Esther de Rooij, zamjenica predsjednika i sutkinja Okružnog suda u Amsterdamu sa saradnicima.

Predstojeće aktivnosti Projekta unapređenja kvaliteta pravosuđa su u skladu sa strateškim opredjeljenjem VSTV-a BiH usmjerenim na unapređenje kvalitete rada pravosuđa te sistema ocjenjivanja rada sudija, predsjednika sudskih odjeljenja i predsjednika sudova.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 518 ili mobilni telefon 061 131 785.


- KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

vstv-004.JPG

vstv-002.JPG

vstv-003.JPG