Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Strateški plan VSTV-a BiH za period 2010. - 2013.

27.09.2010.

Kako bi se osigurao planski pristup strateškim reformama pravosuđa u Bosni i Hercegovini Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu VSTV BiH) je, na temelju identificiranih problema u pravosudnom sektoru, svoj prvi Strateški plan pripremilo za razdoblje od ožujka 2005. do prosinca 2006. godine.

Na temelju rezultata postignutih provedbom ovog prvog strateškog dokumenta, te uzimajući u obzir zahtjeve koje pred institucije Bosne i Hercegovine postavlja proces europskih integracija, razvijen je aktualni Strateški plan VSTV-a BiH, koji se odnosi na razdoblje od 2007. do 2012. godine. Njime su obuhvaćene aktivnosti kojima se nastavlja reforma pravosuđa započeta u prethodnom razdoblju i koje za cilj imaju rješavanje aktualnih problema u pravosudnom sektoru. Strateški plan VSTV-a BiH je ujedno predstavljao doprinos VSTV BiH-a u izradi nacionalne Strategije za reformu sektora pravde u BiH.

Usvajanje Strategije za reformu sektora pravde u BiH za razdoblje od 2008. do 2012. godine, koja za cilj ima stvaranje zajedničkog reformskog okvira za institucije u sektoru pravde u BiH i koja sadrži usuglašene prioritete za razvoj pravosudnog sektora u cijelosti, nametnuo je potrebu revidiranja Strateškog plana VSTV BiH-a odnosno njegovo usklađivanje sa Strategijom za reformu sektora pravde u BiH, s time što revidirani Strateški plan VSTV BiH-a obuhvaća razdoblje od 2010.do 2013. godine.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh