Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Tuzli

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Kantonalni sud u Tuzli

Naziv suda : Kantonalni sud u Tuzli

Predsjednik suda : Indira Hadžimehmedović

Podpredsjednici suda :

Zamjenik predsjednika suda :

Sekretar suda : Nedzad Vrbić

Adresa : Maršala Tita 137, 75000 Tuzla

Telefon : 035 307 100 - centrala

Telefon : 035 307 200 - centrala

Telefon : 035 307 113 - pisarnica

Telefon : 035 307 110 - predsjednik suda

Telefon : 035 307 112 - sekretar

Telefaks : 035 307 111

Elektronska pošta : ksud-tuzla@pravosudje.ba

Web stranica : https://ksud-tuzla.pravosudje.ba/

Radno vrijeme : 07:30-16:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Sve potvrde koje su u skladu sa zakonom sud je dužan izdavati na zahtjev stranaka. Stranke su dužne podnijeti zahtjev, koje sud rješava u zakonom propisanom roku. Stranakama povodom podnesenog zahtjeva izdaju se potvrde u toku radnog vremena, odnosno od 07:30 do 16.00 sati.

Službenik za informisanje : Amira Halilović

Kontakt telefon službenika za informisanje : 035 307 112